Thứ Sáu, 21/02/2020, 10:31 [GMT+7]

Vệ sinh, tiêu độc khử trùng và bố trí hệ thống rửa tay ở các cơ sở giáo dục và đào tạo

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 678/UBND-VX yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tỉnh Nghệ An về việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng và bố trí hệ thống rửa tay ở các cơ sở GD&ĐT.   
Các cơ sở giáo dục đào tạo phải thường xuyên  vệ sinh, tiêu độc khử trùng lớp học, các thiết bị  dạy học, đồ chơi cho trẻ, khuôn viên trường học
Các cơ sở giáo dục đào tạo phải thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng lớp học, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ, khuôn viên trường học
                                                                              
Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, các ngành: GD&ĐT, Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.
 
Để tiếp tục triển khai phòng, chống hiệu quả, hướng dẫn cụ thể cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các em học sinh sau khi nhập học trở lại, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: GD&ĐT, Sở Y tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc tỉnh chỉ đạo các cơ sở GD&ĐT tiếp tục bố trí hệ thống rửa tay đủ và đảm bảo tiêu chuẩn tại các cơ sở GD&ĐT (hoặc bố trí mỗi phòng học ít nhất có 1 lọ nước rửa tay khô, sát khuẩn); đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí giáo viên, tập huấn hướng dẫn cho học sinh cách phòng tránh, cách đeo khẩu trang, rửa tay theo đúng quy định của ngành Y tế.   
 
Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: GD&ĐT, Sở Y tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc tỉnh chỉ đạo các cơ sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng lớp học, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ, khuôn viên trường học... đảm bảo môi trường học tập an toàn trước khi nhập học trở lại.
.

THU THỦY

.