Thứ Tư, 04/03/2020, 08:17 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo Nghệ An đã có sự đổi thay toàn diện. Xác định rõ, NTM là một quá trình dài lâu, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực để đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.
Nhiều miền quê nghèo đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới
Nhiều miền quê nghèo đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới
Huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau, những năm qua, Nghệ An đã tạo sức lan toả rộng khắp từ phong trào thi đua xây dựng NTM ở khắp các làng quê. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2019 đạt trên 16.837 tỉ đồng (trong đó huy động nguồn lực từ nhân dân là 2.706 tỉ đồng, chiếm 16,1%). Giai đoạn 2016 - 2019, Nghệ An đã đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 6.276 km đường giao thông nông thôn. Hiện nay, toàn tỉnh có 285/431 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông (đạt 66,13%). Không chỉ cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, số hộ nghèo giảm nhanh. Thông qua phát triển các mô hình sản xuất, hỗ trợ người nghèo, địa phương nghèo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất. Năm 2019 tỉnh Nghệ An đã có thêm 47 xã công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 265 xã, chiếm 61,48%, trong đó có 6 xã thuộc huyện nghèo 30a.
 
Cùng nhìn nhận lại quá trình xây dựng mới ở Nghệ An, điều rõ rệt nhận thấy chính là nhận thức người dân được nâng lên và đã thay đổi về cách nghĩ, cách nhìn, cách làm. Cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm trở nên khang trang, sạch sẽ, văn minh. Tuy nhiên, kết quả đạt được không dừng lại ở đó, mà cần phát huy liên tục, thường xuyên. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các tiêu chí nâng cao chất lượng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, tiêu chí xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu (mô hình xã, huyện NTM kiểu mẫu); xây dựng Đề án xây dựng NTM đặc thù. Trên cơ sở kết quả đạt được và tình hình thực tế tại các địa phương, năm 2020, tỉnh Nghệ An cũng tập trung xây dựng 2 đơn vị cấp huyện (huyện Nghi Lộc và TX Hoàng Mai) đạt chuẩn NTM; xây dựng 60 mô hình vườn chuẩn NTM, nâng số vườn chuẩn toàn tỉnh lên 95 vườn, tạo địa điểm tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng NTM.
 
Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng NTM nói riêng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đảm bảo đi vào thực chất và bền vững, phát huy những thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng phát triển bền vững gồm: Thúc đẩy phát triển sản xuất, các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn; hoàn thiện nhóm các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế; hoàn thiện nhóm các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội.
 
Bởi trên thực tế, như Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa các xã, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khả năng huy động nguồn lực còn rất hạn chế; chưa khai thác, phát huy được các lợi thế về sản xuất nông nghiệp để thúc đẩy thực hiện chương trình gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao; hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác nhìn chung còn thấp, chưa thể hiện rõ nét vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế hộ...
 
Vì thế, trong thời gian tới, các cấp, ngành phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh để cụ thể hóa vào các nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM  trong quá trình triển khai thực hiện. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tập trung, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Đối với các xã đã đạt chuẩn cần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thông qua chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí NTM nâng cao/NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn chuẩn NTM đi vào chất lượng, chiều sâu. Đối với các xã, thôn thuộc Đề án thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, cần phải thực hiện rà soát theo Bộ tiêu chí NTM, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch của tỉnh, huyện đã đề ra.
.

TUỆ TRANG

.