Thứ Sáu, 24/04/2020, 08:58 [GMT+7]

Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Chủ động ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp bằng sự tận tụy, trách nhiệm, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, CBCS Phòng Hồ sơ Công an Nghệ An đang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
CBCS Phòng Hồ sơ đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác
CBCS Phòng Hồ sơ đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch về công tác CCHC, chỉ đạo các đội nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh CCHC; qua đó, đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm bớt các thủ tục phiền hà, phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân. 
 
Lãnh đạo đơn vị đã bố trí cán bộ tiếp dân tại “Bộ phận một cửa” Công an tỉnh tất cả các ngày trong tuần nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tổ chức, công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi đến liên hệ làm thủ tục. Đồng thời, duy trì hiệu quả hòm thư góp ý và số điện thoại của Trưởng phòng để tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về thực hiện CCHC nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCS trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.  Thời gian qua, Phòng Hồ sơ cũng đã tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thông tin giúp Công an các đơn vị, địa phương theo dõi, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác.
 
Để nhiệm vụ CCHC thấm nhuần trong mỗi việc làm, hành động của từng CBCS, Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác đáp úng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCS có điều kiện, cơ hội phát huy hết khả năng, năng lực của mình trong đóng góp những biện pháp, phương pháp cách làm hay, sáng tạo phục vụ tốt công tác CCHC và nâng cao năng suất, chất lượng công tác, nhất là công tác ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực chuyên môn. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Phòng Hồ sơ đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai thủ tục hành chính về cấp giấy xác nhận không tiền án cho tổ chức, công dân đảm bảo minh bạch, rõ ràng, chính xác, đầy đủ theo thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại “Bộ phận một cửa” và trên Báo điện tử Công an Nghệ An.
 
Các thủ tục hành chính công khai của đơn vị được chia thành 6 nhóm và dán tên cụ thể của từng nhóm thủ tục hành chính vào bảng niêm yết tại “Bộ phận một cửa”. Các nội dung niêm yết gồm thông tư, văn bản hướng dẫn, quy trình thực hiện thủ tục hành chính, mẫu đơn, mức thu phí, lệ phí nhằm giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, đọc, tìm hiểu, nắm bắt và thực hiện đúng các thủ tục hành chính. Cùng với đó, đơn vị đã công khai thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và quyền giám sát của tổ chức, công dân đối với cán bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, cơ bản 90% khối lượng công việc của đơn vị đều được thực hiện trên máy tính đáp ứng yêu cầu công tác nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong đơn vị. Phòng Hồ sơ cũng đã bố trí đầu tư phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ công tác tiếp nhận tra cứu tại “Bộ phận một cửa” Công an tỉnh đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức, công dân khi đến làm thủ tục và xác minh lý lịch.  Trong đó, tập trung bố trí cán bộ có trình độ và kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt phụ trách việc hướng dẫn cho công dân về thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
 
Nhờ việc ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực công tác, 5 hệ thống thông tin điện tử được bổ sung dữ liệu thường xuyên nên tất cả các lĩnh vực như tiếp nhận, tra cứu theo yêu cầu, cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và nguyện vọng chính đáng của nhân dân được thực hiện trên dữ liệu, đảm bảo nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu CCHC trong nội bộ và các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Theo Đại tá Phan Thị Phương Hoa, Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh, trong thời gian tới, Phòng Hồ sơ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch công tác CCHC năm 2020 của Công an tỉnh và đơn vị; kế hoạch đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 gắn với Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ Công an tỉnh đối với công tác CCHC trong tình hình mới, nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ. 
.

TUỆ TRANG

.