Thứ Bảy, 18/04/2020, 09:21 [GMT+7]
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An

Chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tham mưu, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Phát huy truyền thống và thành tích đạt được trong suốt  quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng tham mưu Công an Nghệ An luôn “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm; tham mưu toàn diện, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thừa uỷ quyền tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Phòng Tham mưu.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thừa uỷ quyền tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Phòng Tham mưu.
Theo đó, chỉ tính riêng trong Quý I/2020, Phòng Tham mưu đã tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành hơn 20 chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, công văn, công điện sát thực tiễn, chất lượng cao để lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo ANTT, nổi bật là: Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANQG, đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh năm 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược ANQG... Bên cạnh đó, đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt Hội nghị phổ biến, quán triệt chủ trương của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã cho cán bộ chủ chốt các sở, ngành và địa phương cấp huyện. 
 
Song song với việc tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Phòng còn tập trung tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, XDLL, HC-KT và giải quyết tốt tình hình ANTT nổi lên, không để đột xuất, bất ngờ. Đã tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Công an tỉnh đã được Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho hơn 55 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc); tham mưu các biện pháp, giải pháp phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19 trong nội bộ và ngoài xã hội; tham mưu huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở bảo đảm ANTT, phòng, chống pháo trong dịp Tết Nguyên đán. Tham mưu tổ chức chu đáo hơn 40 hội nghị, hội thảo, lễ phát động của Công an tỉnh, như: Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019, triển khai công tác năm 2020; Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2020… 
 
Thực hiện tốt công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, tổng kết lịch sử và quản lý khoa học, công nghệ thông tin, viễn thông, cơ yếu. Đã tổ chức nghiên cứu, góp ý 45 dự thảo văn bản pháp luật; tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh xử lý 78 vụ việc vi phạm pháp luật. Xây dựng 6 công trình lịch sử; đăng ký, hướng dẫn triển khai 3 đề tài khoa học cấp cơ sở. Xây dựng, hiện đại hóa Trung tâm thong tin chỉ huy và tiếp tục lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các mục tiêu, tuyến đường trọng điểm. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực cải cách hành chính theo hướng vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục nghiên cứu và đưa vào ứng dụng mới 6 phần mềm tin học phục vụ hiện đại hóa nền hành chính và các yêu cầu công tác; trong đó đã nghiên cứu, hoàn thành phần mềm cấp chứng minh nhân dân qua mạng internet. Đặc biệt, đơn vị đã thành lập Tổ tuyên truyền pháp luật trực tiếp đến các vùng sâu, vùng xa (Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong…) để tuyên truyền phổ biến pháp luật; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
 
Để có được những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Tập thể đơn vị luôn đoàn kết, cộng sự, thống nhất; lãnh đạo, chỉ huy luôn tiên phong, gương mẫu; cán bộ, chiến sỹ luôn tận tâm, tận tụy trong công việc với phương châm “chưa hết việc là chưa hết giờ”. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tham mưu với phương châm “Trung thành, mưu sỹ, tận tụy, tinh thông”; đã đẩy mạnh phong trào tự học trong đơn vị, theo đó vào đầu giờ giao ban buổi sáng, Lãnh đạo đơn vị tiến hành kiểm tra nhận thức về trình độ lý luận chính trị, quy định pháp luật, nghiệp vụ tham mưu... đối với từng cán bộ, chiến sỹ. Bên cạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Đơn vị cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong nội bộ và ngoài xã hội với số tiền hơn 70 triệu đồng, nhất là đã tổ chức tặng quà cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu. Phong trào thi đua được đẩy mạnh, luôn là lá cờ đầu của Công an tỉnh. Ghi nhận những kết quả đạt được, trong quý I, Phòng Tham mưu đã có 11 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. 
 
Mặc dù trong quý I/2020 có nhiều nội dung công việc lớn, trọng tâm, đột xuất, nhưng phát huy truyền thống, Phòng tham mưu Công an tỉnh Nghệ An luôn chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh lực lượng Tham mưu Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
.

Thuỳ Anh

.