Thứ Hai, 14/12/2020, 09:54 [GMT+7]

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

(Congannghean.vn)-Năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TP Vinh đã bám sát sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố  để tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều giải pháp hay, sáng tạo, đổi mới. Nhất là trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. 
CATP Vinh tổ chức cho các em học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật
CATP Vinh tổ chức cho các em học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật
Theo đó, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" giai đoạn 2020 - 2025, Công an TP Vinh đã tập trung triển khai với nhiều giải pháp hay, đem lại hiệu quả cao.
 
Điển hình, bên cạnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về thực hiện nghiêm chỉnh các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội dung chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh... về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Cụ thể như: Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP, ngày 9/1/2013 của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/1/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội” nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia công tác bảo đảm ANTT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
 
Kết hợp tổ chức tuyên truyền, vận động thường xuyên gắn với tổ chức các đợt cao điểm phát động tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ trọng đại của đất nước, địa phương,  gắn với các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ ANTT, tham gia phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đơn vị còn kịp thời biểu dương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lồng ghép thông qua các hội nghị, các cuộc họp ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, để tuyên truyền, thông qua hệ thống loa phát thanh của các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Trong năm, đã tổ chức tuyên truyền 316 lượt, với 2.365 lượt người tham gia.
 
Mặt khác, CATP Vinh còn chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố ban hành nghị quyết, kế hoạch về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó chú trọng việc dựng mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo chất lượng, tạo sức lan tỏa cao. Nhiều cơ quan, nhà trường tổ chức xây dựng mô hình "Tự quản về ANTT", ban hành quy chế để cán bộ, công chức, viên chức cam kết thực hiện. Điển hình như: Ngày 20/3/2020, Công an phường Trung Đô phối hợp với UBND phường Trung Đô, Đoàn Trường Đại học Vinh, Ban quản lý ký túc xá Vinh - Trung tổ chức xây dựng và ra mắt mô hình "Sinh viên tự quản" tại ký túc xá Vinh - Trung.
 
Đây là mô hình tự quản về ANTT đầu tiên trong các khu ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với hơn 1.200 sinh viên, học sinh hưởng ứng tham gia, được cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Hay ngày 24/6/2020, Trường THCS Vinh Tân phối hợp với Công an phường tổ chức ra mắt mô hình “An toàn về ANTT - Đảm bảo TTATGT trước cổng trường”; ngày 30/7/2020, phường Quán Bàu ra mắt các mô hình "Cụm liên kết tự quản về ANTT" tại khối 10, khối 11 phường Quán Bàu và Trường Cao đẳng Việt Anh; ngày 19/8/2020, phường Hưng Phúc ra mắt mô hình "Cụm liên kết tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải và tự phát hiện tố giác tội phạm" tại 2 khối Tân Phúc, khối Minh Phúc và 2 cơ quan trên địa bàn"... Trên cơ sở đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Nhờ đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là xây dựng mô hình "Tự quản về ANTT" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở. Qua đó, thúc đẩy được phong trào thi đua trên mỗi lĩnh vực như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo khí thế trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn, đồng thời góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển.
.

Hải Việt

.