Thứ Hai, 21/12/2020, 16:09 [GMT+7]
Công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An

Phát huy sức mạnh tổng hợp giữ bình yên địa bàn

(Congannghean.vn)-Bình Chuẩn là xã miền núi vùng sâu thuộc huyện Con Cuông, với diện tích tự nhiên 182,76 km2, có 1.008 hộ, 4.385 nhân khẩu sinh sống, là địa bàn tiếp giáp với nhiều xã trong và ngoài huyện nên thời gian qua, trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, nhất là tội phạm về ma tuý, hình sự… Trước tình hình đó, sau khi được kiện toàn, bố trí lực lượng Công an chính quy về xã, Công an xã Bình Chuẩn đã nhanh chóng nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, đồng thời, tích cực vào cuộc phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên địa bàn.
Cán bộ Công an xã đến tận nhà dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Cán bộ Công an xã đến tận nhà dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, Công an xã Bình Chuẩn đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 08/NQ của BCH Trung ương khoá IX về “Chiến lược bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ về các chương trình quốc gia PCTP - PCMT, PCTP mua bán người; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới" và Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh về “ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đặc biệt là tham mưu thực hiện Quyết định số 79/2012/QĐ-UBND ngày 2/11/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
 
Riêng Công an xã cũng lập kế hoạch và thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ ANTT ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, để phòng ngừa, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với Công an cấp trên đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.  Kết quả, trong năm 2020, Công an xã Bình Chuẩn đã điều tra, làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng trộm cắp tài sản; bắt giữ 1 đối tượng về hành vi sử dụng vũ khí trái phép. Làm rõ 4 vụ, 5 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và gây mất trật tự công cộng. Đơn vị cũng đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 24,5 gam hêrôin và 31 viên hồng phiến; bắt quả tang 1 vụ, 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Để giảm thiểu nguồn “cầu” trên địa bàn, Công an xã Bình Chuẩn còn triển khai đẩy mạnh công tác rà soát các đối tượng, phân loại đối tượng nghiện, thực hiện kế hoạch tổ chức vân động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, lập đầy đủ hồ sơ quản lý. Đồng thời, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 111/CP và Nghị định 221/CP. Qua đó, trong năm đã phối hợp với các ban, ngành lập 9 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, đưa 7 đối tượng vào trung tâm cai nghiện và 6 hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng.
 
Mặt khác, Công an xã Bình Chuẩn còn triển khai phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các bản, làng trên địa bàn, phối hợp với công tác tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật với nhiều hình thức phong phú, thu hút người dân tham gia, góp phần làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về nâng cao cảnh giác trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
 
Có thể nói, dù bố trí lực lượng Công an chính quy về xã với thời gian chưa lâu nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã  và sự phối hợp của các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể và sự nỗ lực khắc phục khó khăn, trong năm 2020, Công an xã Bình Chuẩn đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng, chống các loại tội phạm và bước đầu đạt hiệu quả cao. 
.

Thuỳ Anh

.