Thứ Bảy, 12/09/2020, 08:24 [GMT+7]
Công an Phường Lê Mao, TP Vinh

Nhiều cách làm hay trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó Công an phường là lực lượng nòng cốt, thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, nên trong suốt thời gian qua, Công an phường Lê Mao đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, chi bộ các khối dân cư làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo bệ ANTQ; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học viên và nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến tất cả 9 khối dân cư; kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Công an phường Lê Mao tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật
Công an phường Lê Mao tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật
 
Theo đó, Công an phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng 9/9 khối và 3 trường học trên địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tham mưu kiện toàn tổ hòa giải ở các khối phố, kịp thời giải quyết tốt những mâu thuẫn nhỏ xảy ra ở địa bàn, duy trì hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại cơ sở nhằm từng bước xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ ANTT.
 
Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục quần chúng; kết hợp hình thức họp dân ở khối với nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức đoàn, hội; gắn nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành với nhiệm vụ bảo vệ ANTT; đồng thời tăng thời lượng và cải tiến nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, nhất là hệ thống truyền thanh ở phường, khối. Nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” và các phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT. Qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin, tố giác về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật… phục vụ cho công tác điều tra, khám phá án đạt tỉ lệ hằng năm trên 80%.
 
Nhờ làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an phường Lê Mao đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, được lãnh đạo cấp trên, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Cụ thể, đã đấu tranh làm rõ, bắt 15 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, thu giữ 2,4 kg thuốc pháo; 3 vụ trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; lập 8 hồ sơ đưa người cai nghiện bắt buộc…
 
Công an phường cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố phường tổ chức 120 đợt, 380 lượt cán bộ tham gia tuần tra khép kín trên địa bàn phường, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra với góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Các tổ tuần tra nhân dân khối Trung Mỹ và khối Tân Quang tiếp tục duy trì, hoạt động có hiệu quả, phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phường trong việc tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, được nhân dân trong khối ghi nhận. 
 
Chính vì vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường  ngày càng đi vào chiều sâu và có tính tự giác cao. Cấp ủy, chính quyền phường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường, cấp ủy, ban cán sự các khối dân cư phối hợp với lực lượng Công an phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, tích tham gia công tác bảo đảm ANTT. Trong đó chú trọng duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng hoạt động có hiệu quả như: “Camera cộng đồng” phường Lê Mao; “Hòm thư tố giác tội phạm” phường Lê Mao; “Tổ tuần tra nhân dân” khối Trung Mỹ và khối Tân Quang; các trường học duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình “Tự quản trong học sinh”, “Cổng trường an toàn giao thông”…
 
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, 2 năm liền  (2018, 2019), cán bộ và nhân dân phường Lê Mao đều được Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An tặng lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó, nhiều tập thể, cá nhân được UBND các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen.
.

Thuỳ Anh

.