Thứ Hai, 07/09/2020, 09:06 [GMT+7]
Công an TP Vinh

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

(Congannghean.vn)-TP Vinh là địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh, nơi mật độ dân số tập trung đông, ngoài những công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn thì hàng ngày còn có hàng nghìn lượt người từ các địa phương khác đến công tác, kinh doanh, buôn bán. Chính vì thế, việc bảo đảm ANTT trên địa bàn luôn đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng. 
Cán bộ Công an phường Vinh Tân tuyên truyền, vận động người dân  chấp hành nghiêm pháp luật
Cán bộ Công an phường Vinh Tân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật
Trước tình hình đó, bên cạnh đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Công an TP Vinh xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn. Thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 79/UBND của UBND tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và xây dựng khối, xóm, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đảm bảo ANTT”. 
 
Qua đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh thực hiện, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói, giảm nghèo”...  Đến nay, có 85 trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT cấp phường, xã, 17 trường học đạt chuẩn cấp thành phố. Các mô hình xây dựng đã phát huy hiệu quả thiết thực, làm giảm tỉ lệ tội phạm và nâng cao trách nhiệm phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, tinh thần tự giác bảo quản tài sản, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc chắc cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn. Điển hình như:  Công an thành phố hướng dẫn Công an xã Nghi Phú tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác bảo đảm ANTT giữa Công an xã, Hội Cựu chiến binh, Ban công tác mặt trận các xóm 1, 2, 8, 9 và hội đồng mục vụ giáo họ Đồng Tâm đảm bảo chất lượng, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Bên cạnh đó, Công an TP Vinh còn tăng cường tổ chức lực lượng thường xuyên đến các địa bàn khối, xóm, trường học…để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; pháp luật về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống pháo, kết hợp với hình thức tuyên truyền trực quan dễ hiểu, dễ nhớ bằng hình ảnh, pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn và tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của khối, xóm...  Ngoài ra, nhân Tháng hành động phòng, chống ma tuý, đơn vị cũng chỉ đạo 25/25 phường, xã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe ôtô, phát trên loa phát thanh phường, xã, khối, xóm 2 lần/ngày; tổ chức treo 175 băng rôn; tổ chức 1 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy tại Trường Đại học Kinh tế với 150 lượt người tham gia.
 
Bên cạnh đó, để giúp nhân dân đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là thời gian gần đây nổi lên loại tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, Công an TP Vinh cũng đã kịp thời ban hành thông báo về tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức, môi giới đưa người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Chỉ đạo 25/25 phường, xã; 325 khối, xóm phát bài tuyên truyền về tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức, môi giới đưa người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép trên hệ thống phát thanh của phường, xã; khối, xóm (tối thiểu 2 lần/tuần) để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó, giúp Công an TP Vinh khám phá thành công chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ đường dây tổ chức cho hơn 300 người trốn ra nước ngoài trái phép.
 
Có thể nói, nhờ chủ động tham mưu xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cốt cán cơ sở, gắn với đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, từng bước xã hội hóa công tác ANTT và khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT tại cơ sở, đồng thời chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến...; đồng thời ra mắt và thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua, Công an TP Vinh đã và đang làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu chung là bảo đảm ANTT, góp phần tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
.

Thuỳ Anh

.