Thứ Bảy, 05/09/2020, 08:13 [GMT+7]

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an Nghệ An ngày càng có sức lan tỏa. Đặc biệt, đã có 8 mô hình điển hình tiên tiến được Bộ Công an biểu dương và chỉ đạo nhân rộng trên toàn quốc.
Công an Nghệ An tập trung xây dựng mô hình điển hình tiên tiến ở cơ sở và  xem đó là nội dung quan trọng bảo đảm ANTT ở cơ sở (Trong ảnh: Lễ ra mắt  mô hình bảo đảm ANTT tại giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu)
Công an Nghệ An tập trung xây dựng mô hình điển hình tiên tiến ở cơ sở và xem đó là nội dung quan trọng bảo đảm ANTT ở cơ sở (Trong ảnh: Lễ ra mắt mô hình bảo đảm ANTT tại giáo xứ Thanh Dạ, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu)
Trong buổi làm việc gần đây nhất của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ với Công an tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí Thứ trưởng đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cách làm hay của Công an Nghệ An, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và trở thành một trong những lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của toàn quốc. Trong đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đặc biệt biểu dương Đảng ủy, Lãnh đạo Công an Nghệ An đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xác định đây là những lá cờ đầu trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, tạo diễn đàn để nhân dân phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát và vai trò của người dân trong công tác “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phát hiện, tố giác tội phạm”. 
 
Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã xây dựng, duy trì hiệu quả 58 loại mô hình tại hơn 1.440 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp. Trong 5 năm qua, Công an Nghệ An đã xây mới 6 mô hình tại 56 giáo xứ, giáo họ, 4 mô hình vùng miền núi, dân tộc triển khai tại 85 khu dân cư. Đặc biệt, đã có 8 mô hình được Bộ Công an thông báo, biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Trong 8 tháng đầu năm, Công an Nghệ An đã nhân rộng 10 mô hình tại 45 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đây đều là các mô hình điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, là điểm nhấn nổi bật của Công an tỉnh nhà trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong số này, mô hình “Dân vận khéo” tại TX Thái Hòa được Bộ Công an biểu dương. 
 
Có được kết quả đó, thời gian qua, Công an Nghệ An đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm. Trong đó, năm 2020, tiếp tục xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đặc thù, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở là trọng tâm đột phá. Bên cạnh đó, Công an Nghệ An tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình ở từng địa bàn, lĩnh vực địa phương, mang lại hiệu quả. 
 
Đặc biệt, thời gian qua, Công an Nghệ An đã tổ chức nhiều đợt vận động tập trung các địa bàn trọng điểm với sự tham gia đông đảo của các lực lượng từ cấp tỉnh đến cơ sở, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức của người dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã chuyển hóa thành công 123 xã trọng điểm phức tạp về ANTT. Từ đó góp phần đưa nhiều đơn vị từ huyện đến xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, duy trì tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp trên địa bàn, tỉ lệ đơn vị được công nhận “An toàn về ANTT” hàng năm đạt mức cao. 
 
Để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Nghệ An đã tập trung xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Tổ chức phát động phong trào thi đua trong lực lượng Công an xã; qua đó xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an xã được biểu dương, khen thưởng. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ lực lượng Công an xã bán chuyên trách.  
 
Trên cơ sở những kinh nghiệm đúc rút được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an Nghệ An xác định những nội dung đột phá để tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tại cơ sở, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT từ cơ sở. 
.

Huyền Thương

.