Chủ Nhật, 17/05/2020, 14:38 [GMT+7]

Hiệu quả từ mô hình phòng, chống di dịch cư trái phép

(Congannghean.vn)-Là xã miền núi rẻo cao của huyện Kỳ Sơn, trong những năm qua, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Mường Lống luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đã huy động được cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, nhất là công tác vận động bà con không di dịch cư, vượt biên trái phép, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng góp phần ổn canh, ổn cư, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Ra mắt mô hình “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật”  tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn
Ra mắt mô hình “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật” tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn
Tuy nhiên, là địa bàn rẻo cao, sát biên giới; trình độ dân trí thấp, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nghề nghiệp chính là làm nương rẫy và trồng trọt, thu nhập không ổn định; địa bàn 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống có tập tục và truyền thống lâu đời di canh, di cư với tư tưởng mong muốn tự do, không muốn gò bó bởi pháp luật, quy chế, hương ước của địa phương, thôn, bản; bên cạnh đó, do ảnh hưởng của những hộ di cư trái phép trước đã truyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo những hộ khác di cư trái phép sang Lào sinh sống… Vì vậy, tình trạng di dịch cư trái pháp luật của một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đã phần nào tác động, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và tình hình ANTT trên địa bàn xã.
 
Trước tình hình đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Lống đã tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo để huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh… trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Để công tác phòng, chống di dịch cư trái pháp luật có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cán bộ và đông đảo quần chúng nhân dân, giữa năm 2019, mô hình “Phòng, chống di dịch cư trái phép tại bản Trung tâm” đã ra đời. Từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến; chú trọng đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư trái phép, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể, hoạt động tuyên truyền phòng, chống di dịch cư trái pháp luật được tổ chức đa dạng với nhiều hình thức như: Sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, cung cấp tài liệu, sổ tay, sách hỏi đáp, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã về hậu quả và tác hại của tình trạng di dịch cư trái pháp luật và biện pháp phòng ngừa để người dân nâng cao cảnh giác. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng người dân và các thành viên, phát huy vai trò nòng cốt của già làng, trưởng bản, người có uy tín tại cộng đồng, giáo viên để nâng cao ý thức của người dân phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng di dịch cư.
 
Bước đầu mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trên thực tiễn, huy động sự vào cuộc, chung tay của bà con bản làng, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT. Không chỉ tại Mường Lống mà ở nhiều địa phương khác trên toàn tỉnh, mô hình phòng, chống di dịch cư trái phép đã cho thấy tính cần thiết và tác dụng rõ rệt. Ngày 15/3/2018, UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật” tại bản Hợp Thành. Với cách làm năng động, quyết liệt và kết quả nổi bật đã đạt được, mô hình này xứng đáng là điểm sáng phòng, chống di dịch cư trái pháp luật nói riêng và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Tương Dương nói chung. Quá trình triển khai mô hình phòng, chống di dịch cư trái pháp luật đã được cấp ủy, chính quyền các cấp lồng ghép, kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, chương trình phát triển KT-XH, phong trào thi đua khác tại cộng đồng dân cư.
 
Trong đó chú trọng “Chương trình quốc gia mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”… nhằm từng bước xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để người dân yên tâm bám bản, ổn định cuộc sống lâu dài. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể, vai trò tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự phát hiện tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân là yếu tố then chốt, quyết định thành công của mô hình. Quá trình triển khai, các địa phương đã định kỳ tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt là những gương đồng bào dân tộc H’Mông tiêu biểu trong thực hiện mô hình “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật” để động viên, khích lệ phong trào.
.

TRẦN NHUNG - MAI HẬU

.