Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201703/nhan-rong-mo-hinh-phong-chong-di-dich-cu-trai-phap-luat-729714/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201703/nhan-rong-mo-hinh-phong-chong-di-dich-cu-trai-phap-luat-729714/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhân rộng mô hình 'Phòng chống di dịch cư trái pháp luật' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/03/2017, 14:59 [GMT+7]

Nhân rộng mô hình 'Phòng chống di dịch cư trái pháp luật'

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, Nghệ An đã tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch nâng cao đời sống của người dân các huyện miền núi, giảm tình trạng di dịch cư trái pháp luật. Bởi trên thực tế, sự di cư tự do đã gây những xáo trộn, khó khăn trong việc quản lý hộ khẩu, kiểm soát tình hình ANTT biên giới. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phòng chống di dịch cư trái phép đã được triển khai tại một số địa phương và bước đầu mang lại hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Phòng chống di dịch cư trái pháp luật” tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.

Ra mắt mô hình “Phòng chống di dịch cư trái pháp luật” tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng
Ra mắt mô hình “Phòng chống di dịch cư trái pháp luật” tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng

Xã Xá Lượng là địa bàn rẻo cao của huyện Tương Dương, có 4 dân tộc chính là Kinh, Thái, Khơ Mú và H’ mông cùng làm ăn, sinh sống trên 8 thôn, bản; trong đó có 1 bản của đồng bào dân tộc H’ Mông với 73 hộ, 374 khẩu. Thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương đầu tư xây dựng cho đồng bào dân tộc thiểu số; Huyện ủy, UBND huyện có nhiều văn bản chỉ đạo ổn cư, ổn canh để ổn định đời sống nhân dân và ngày một phát triển nhưng tình trạng di dịch cư trái pháp luật trong một bộ phận dân tộc thiểu số vẫn còn xảy ra. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và ANTT trên địa bàn.

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, UBND huyện Tương Dương, xã Xá Lượng đã tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của UBND tỉnh và Công an Nghệ An trong đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời, nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và công tác chống di dịch cư nói riêng.

Theo đó, Đảng ủy đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, công văn thành lập đoàn đi tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư trái phép sang Lào; đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị  - xã hội, các đồng chí đảng viên, cán bộ UBND xã cắm thôn, bản thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình người dân di cư trái phép sang Lào hoặc vắng mặt không lý do.

Để công tác phòng chống di dịch cư trái phép có hiệu quả, đi sâu vào đời sống của người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với UBND huyện Tương Dương chọn xây dựng mô hình điểm “Phòng chống di dịch cư trái pháp luật” tại bản Hợp Thành, xã Xá Lượng. Nhiệm vụ chính của Ban chỉ đạo là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi khỏi địa bàn phải báo cáo với chính quyền địa phương và nơi cư trú.

Các hoạt động truyền thông tại cộng đồng sẽ được đa dạng hóa với nhiều hình thức: Sinh hoạt hội viên, sinh hoạt CLB, nói chuyện chuyên đề, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại cộng đồng, giáo viên trong các trường học để tuyên truyền đến người dân; đồng thời, xây dựng các nội quy, quy ước, hương ước về ANTT trình UBND xã quyết định và tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các quy ước, hương ước.

Mặt khác, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết tốt mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở; tổ chức lực lượng xuống cơ sở bám, nắm tình hình tại thôn, bản để có biện pháp tuyên truyền hiệu quả.

Một trong những nội dung quan trọng được quan tâm trong việc triển khai xây dựng mô hình là công tác phối hợp các hoạt động giúp đỡ những trường hợp bị trao trả về nước và trở về địa phương, xóa mặc cảm bản thân, sớm hòa nhập cộng đồng. Từ đó, đưa họ vào đội ngũ tuyên truyền viên nhằm xây dựng “lá chắn” không để cho đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ. Việc thực hiện mô hình “Phòng chống di dịch cư trái pháp luật” sau khi được thực hiện điểm, có hiệu quả tại bản Hợp Thành sẽ nhân rộng ra xã Xá Lượng và những địa bàn khác có đặc điểm tương tự.

.

Mai Hậu

.