Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201702/thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-hieu-qua-cao-723579/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201702/thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-hieu-qua-cao-723579/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thực hiện chính sách dân tộc: Hiệu quả cao - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 17/02/2017, 10:25 [GMT+7]

Thực hiện chính sách dân tộc: Hiệu quả cao

(Congannghean.vn)-Trong năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, với nhiều chương trình, dự án thiết thực, đời sống KT-XH của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã ngày càng được nâng lên. Quá trình thực hiện tuy còn một số hạn chế, bất cập, song những thành quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH; củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện minh bạch, hiệu quả chính sách dân tộc góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh nhà (Trong ảnh: Thanh niên vùng dân tộc thiểu số học nghề làm chổi đót)
Thực hiện minh bạch, hiệu quả chính sách dân tộc góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh nhà (Trong ảnh: Thanh niên vùng dân tộc thiểu số học nghề làm chổi đót)

Đồng bộ, sâu rộng

Vùng miền núi chiếm trên 83% diện tích của cả tỉnh, với dân số 1.197.628 người (chiếm 41%), trong đó DTTS chiếm 15,2% dân số toàn tỉnh và 36% dân số trên địa bàn miền núi. Xuất phát từ đặc thù trên, việc thực hiện và giám sát quá trình triển khai các chính sách dân tộc luôn được các cấp, ngành quan tâm thực hiện.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc đều nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo nên sự khởi sắc, diện mạo mới ở những địa phương thuộc diện vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh. Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách lớn như Chương trình 135, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 18/QĐ-TTg đến cuối năm 2016 đều đạt 100% kế hoạch.

Trong năm qua, các hộ DTTS nghèo đã được hỗ trợ trực tiếp với kinh phí lên đến 26 tỉ 559,6 triệu đồng; 1.253 người có uy tín được hưởng đầy đủ mọi chế độ theo quyết định; 240 triệu đồng được đầu tư để thực hiện 4 mô hình điểm nằm trong Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS.

Bên cạnh đó, một số chính sách đặc thù của địa phương như chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS theo Quyết định 84/QĐ-UBND, chương trình tập huấn chính sách dân tộc cũng được triển khai sâu rộng; với 10 lớp phổ biến chữ dân tộc Mông, Thái, 15 lớp tập huấn chính sách dân tộc cho 1.300 đại biểu là cán bộ xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tổ chức.

Tăng cường khảo sát, giám sát

Song song với việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, năm qua, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã chú trọng triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch, đảm bảo kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Chương trình 135 và các chính sách hỗ trợ học sinh vẫn còn một số sai phạm.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác khảo sát, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc, trong năm nay, nội dung này sẽ được Ban Dân tộc tỉnh chú trọng triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Xuất phát từ thực tế địa phương, chương trình, nội dung giám sát năm 2017 sẽ tập trung vào việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS; chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới... Ngoài ra, việc thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển văn hóa và chính sách dân số, y tế vùng DTTS trên địa bàn tỉnh… cũng được tiến hành khảo sát sâu rộng.

Có thể nói, việc đảm bảo các chính sách dân tộc được thực thi một cách minh bạch, hiệu quả là điều kiện cần thiết góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Tin tưởng rằng, thời gian tới, với việc đề ra các chương trình giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, quá trình thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh sẽ tạo ra nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

.

Thùy Dương

.