Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201701/cong-an-nghe-an-tang-cuong-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-ninh-trat-tu-718770/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201701/cong-an-nghe-an-tang-cuong-hieu-qua-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-ninh-trat-tu-718770/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 14/01/2017, 08:28 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

(Congannghean.vn)-Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Thực hiện trách nhiệm của mình, Công an nhân dân là lực lượng tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo cho Hiến pháp, pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong những năm qua, Công an Nghệ An đặc biệt quan tâm và triển khai nhiều nội dung, giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực (Ảnh trong bài: Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ đối tượng mua bán trái phép pháo nổ)
Trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực (Ảnh trong bài: Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ đối tượng mua bán trái phép pháo nổ)

Trong năm 2016, Công an tỉnh đã chủ động rà soát để báo cáo HĐND, UBND tỉnh đưa vào Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về lĩnh vực ANTT nhằm bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những văn bản QPPL không còn phù hợp và ban hành mới các văn bản nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, các luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung đầu tư nghiên cứu, tham gia góp ý vào 158 dự thảo văn bản QPPL (102 văn bản theo yêu cầu, đề nghị của Bộ Công an; 56 văn bản theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Nghệ An); đồng thời, Công an tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thi hành văn bản QPPL về công tác đảm bảo ANTT.

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Hiến pháp năm 2013; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; điều tra, xử lý tội phạm theo thủ tục tố tụng hình sự; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội...

Nhằm đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật, Công an Nghệ An đã kịp thời, chủ động tổ chức có hiệu quả các hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật trong Công an tỉnh.

Năm 2016, Công an tỉnh đã tổ chức 10 hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản QPPL có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an như: Bộ luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật ban hành văn bản QPPL; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự... cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ cốt cán. Trong Công an tỉnh thành lập Hội Luật gia gồm 36 đồng chí, trong đó có đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh.

Nhờ triển khai đồng bộ chương trình, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nên công tác thi hành pháp luật được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tương đối đồng bộ, thống nhất bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng cao.

Các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Các báo cáo góp ý vào dự thảo văn bản QPPL thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có chất lượng, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Số điện thoại “đường dây nóng”, Báo Công an Nghệ An, các hòm thư... phát huy hiệu quả, vai trò trong việc thu thập thông tin, phản ánh liên quan đến việc thực thi pháp luật, tuân thủ pháp luật của cán bộ, chiến sỹ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, các văn bản QPPL về lĩnh vực đảm bảo ANTT đều được triển khai thi hành kịp thời, đúng quy định, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Do vậy, tình hình thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An được nâng cao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và người dân ngày càng được nâng lên; một số hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật hành chính được kìm giữ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, do tính chất đặc điểm tỉnh Nghệ An địa bàn rộng, dân số đông, trong đó có 10 huyện miền núi rẻo cao với trình độ dân trí thấp, vì vậy vẫn còn một số bộ phận quần chúng nhân dân có các hành vi vi phạm pháp luật. Về tội phạm hình sự, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khởi tố 2.206 vụ, 3.658 bị can; kết thúc điều tra đề nghị VKSND truy tố 1.945 vụ, 3.345 bị can. Về vi phạm hành chính, đã phát hiện 181.992 vụ, việc; xử phạt nộp kho bạc Nhà nước hơn 136 tỉ đồng (các hành vi vi phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, PCCC, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấp phát CMND, đăng ký, quản lý cư trú); lập hồ sơ đưa 537 đối tượng vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, các trung tâm cai nghiện, cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

Trong khi đó, hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống. Nhiều Luật được ban hành nhưng chậm có Thông tư hướng dẫn thực hiện và áp dụng điều luật, nhất là những điều luật có quy định về hậu quả vật chất nhưng mang tính định tính. Vì vậy, việc hiểu và vận dụng điều luật mỗi cấp, mỗi ngành có khác nhau, nhất là các cơ quan bảo vệ pháp luật dẫn đến thiếu sự thống nhất trong xử lý nên trật tự kỷ cương pháp luật có lúc còn chưa nghiêm.

.

Mai Hậu

.