Thứ Tư, 01/03/2023, 10:49 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2023

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2023 (từ ngày 15/01/2023 đến ngày 14/02/2023) như sau:

  1. Phạm tội về trật tự xã hội:

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 02/2023.
  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 02/2023.

  Toàn quốc xảy ra 3.253 vụ; khám phá 2.753 vụ; bắt giữ, xử lý 6.379 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 84,63%; triệt phá 26 băng, nhóm. So với tháng 01/2023, giảm 519 vụ (-13,76%), giảm 355 số vụ khám phá (-11,42%), giảm 788 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-10,99%), giảm 03 số băng, nhóm bị triệt phá (-10,34%).

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 325 vụ, so với tháng 01/2023 giảm 599 vụ (-64,83%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 02/2023.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 02/2023.

  Toàn quốc xảy ra 22 vụ, so với tháng 01/2023 giảm 55 vụ (-71,43%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 1.558 vụ, so với tháng 01/2023 giảm 1.900 vụ (-54,95%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 414 đối tượng truy nã, 146 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 01/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 24 đối tượng (-5,48%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 34 đối tượng (-18,89%).

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .