Thứ Năm, 02/02/2023, 10:11 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2023

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/01/2023) như sau:

  1. Phạm tội về trật tự xã hội:

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 01/2023.
  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 01/2023.


  Toàn quốc xảy ra 3.774 vụ; khám phá 3.110 vụ; bắt giữ, xử lý 7.174 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,41%; triệt phá 29 băng, nhóm. So với tháng 12/2022, giảm 891 vụ (-19,10%), giảm 708 số vụ khám phá (-18,54%), giảm 754 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-9,51%), giảm 11 số băng, nhóm bị triệt phá (-27,50%).

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 924 vụ, so với tháng 12/2022 tăng 216 vụ (+30,51%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 77 vụ, so với tháng 12/2022 tăng 35 vụ (+83,33%).

  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 01/2023.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 01/2023.

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 3.458 vụ, so với tháng 12/2022 tăng 1.476 vụ (+74,47%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 438 đối tượng truy nã, 180 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 12/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 03 đối tượng (+0,69%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 28 đối tượng (+18,42%).

  .

  Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .