Thứ Sáu, 01/04/2022, 19:23 [GMT+7]

Văn bản quy phạm pháp luật ban hành và lấy ý kiến trong tháng 03/2022

Trong tháng 03 năm 2022, Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; trong đó nhiều lĩnh vực công tác quan trọng được quan tâm hoàn thiện cơ sở pháp lý như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm; cải cách hành chính; kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND

ộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND.
Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND

Thực hiện Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phi năm 2022, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 10710/QĐ-BCA-H01 ngày 27/12/2021 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 trong CAND; Quyết định số 834/QĐ-BCA-H01 ngày 29/01/2022 ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trong CAND.

Mục tiêu của 02 Chương trình này là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh...
 

Ban hành quy trình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm của lực lượng CAND

Lực lượng Công an tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân.
Lực lượng Công an tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân

Với mục đích đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 129/2021/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng CAND.

Theo đó, đối với tố giác, tin báo hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm; tố giác, tin báo về tội phạm đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc rõ người bị tố giác mà có căn cứ cho rằng người đó có thể bỏ trốn, có căn cứ và cần thiết phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn thì Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an báo ngay bằng các hình thức liên lạc nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền; tổ chức ngay lực lượng đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, bị hại, người làm chứng, người bị tố giác và những người có liên quan; xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan; phát hiện, tạm giữ, bảo quản đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm và chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo đồ vật, tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận; đối với các xã ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó khăn thì thời hạn chuyển tố giác, tin báo về tội phạm không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận...
 

Quan hệ phối hợp trong việc thi hành một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng

Các cơ quan chức năng phối hợp trong việc thi hành một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng.
Các cơ quan chức năng phối hợp trong việc thi hành một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng

Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp trong việc thi hành một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Dự thảo đã quy định cụ thể việc tiếp nhận người thi hành án trong trường hợp người chấp hành án tự giác đến cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để chấp hành án phạt tù; thi hành án đối với các trường hợp cơ quan thi hành án hình sự khi nhận được bản án, quyết định của Toà án đã hết thời hạn chấp hành án hoặc thời gian chấp hành án còn lại ngắn; thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đối với các trường hợp khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án nhưng người chấp hành án không còn ở nơi cư trú; thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trong trường hợp Tòa án giao cho cơ quan, tổ chức không phải là Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội thực hiện giám sát, giáo dục người chấp hành án; thi hành án trong trường hợp người chấp hành án đồng thời phải chấp hành án phạt khác; thi hành án trong trường hợp người chấp hành án bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;...

 

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong CAND

Sử dụng kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND làm tiêu chí trong đánh giá, bình xét và tính điểm phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc hằng năm và quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong xác định chỉ số cải cách hành chính.
Sử dụng kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND làm tiêu chí trong đánh giá, bình xét và tính điểm phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc hằng năm và quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong xác định chỉ số cải cách hành chính

Dự thảo quy định: Thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính tối đa là 100 điểm. Trong đó, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 100 điểm. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 80 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 20 điểm.

Đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tự đánh giá tối đa 75 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 13 điểm; đánh giá qua việc lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở địa phương: tối đa 07 điểm.

Lấy ý kiến về quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công dân có thể khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Công dân có thể khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hướng dẫn về việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Bộ ngành, địa phương, quản lý và hệ thống Công nghệ thông tin của các tổ chức khác; quy định rõ trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu số của từng đơn vị, cá nhân là phạm vi điều chỉnh quy định tại dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, công dân thực hiện khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua dịch vụ nhắn tin theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng tin nhắn trên điện thoại

Bước 2: Soạn tin nhắn tới đầu số …….. với cú pháp:………………

Bước 3: Xem kết quả hiển thị.

Công dân khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không mất phí khai thác thông tin, nhưng phải trả phí sử dụng dịch vụ viễn thông theo quy định của bên cung cấp dịch vụ viễn thông.

Bên cạnh đó, công dân thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua cổng dịch vụ công quốc gia. Có 02 loại tài khoản có thể đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia gồm: Tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia và tài khoản cấp bởi hệ thống định danh xác thực điện tử...

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.