Thứ Tư, 30/03/2022, 10:08 [GMT+7]

Kiến nghị về việc sử dụng Căn cước công dân có gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế

Kiến nghị Bộ Công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam sớm cho phép sử dụng Căn cước công dân có gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám, chữa bệnh BHYT.

Câu trả lời:

Về việc này, Bộ Công an trả lời như sau:

Trên cơ sở xây dựng thành công dự cán Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tích hợp 36 triệu dữ liệu thẻ BHYT lên thẻ Căn cước công dân gắn chíp phục vụ người dân và cơ quan y tế xác thực thông tin công dân khi tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm chính xác, thuận tiện.

Ngày 28/02/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 931/BYT-BH hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Như vậy, kiến nghị của cử tri đã và đang được Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện, góp phần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.