Thứ Bảy, 12/03/2022, 09:04 [GMT+7]

Kiến nghị về việc đơn giản hoá các thủ tục cấp căn cước cho công dân

Cử tri phản ánh quá trình thực hiện cấp căn cước công dân đang triển khai chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đề nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu đơn giản hoá các thủ tục cấp căn cước cho công dân, đặc biệt đối với người dân tạm trú không thể về đăng ký cấp căn cước công dân ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú vì ảnh hưởng của dịch bệnh sớm có căn cước công dân, nhằm đồng bộ và đầy đủ hệ thống cơ sở dữ liệu về căn cước công dân.

Câu trả lời:

Theo quy định hiện nay, thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử đã được Bộ Công an sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp Căn cước công dân; công dân không cần phải kê khai, xuất trình thêm giấy tờ, được tạo điều kiện có thể làm thủ tục cấp Căn cước công dân tại đơn vị cấp Căn cước công dân Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, cấp xã nơi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú hoặc nơi công tác, giúp công dân tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, mà không bắt buộc phải về nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục cấp Căn cước công dân như trước.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.