Chủ Nhật, 13/02/2022, 22:58 [GMT+7]

Bộ Công an: Xúc tiến việc hoàn thiện nội dung 2 dự án luật quan trọng

Những ngày qua, Bộ Công an cùng các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều hội thảo để tiến tới việc hoàn thiện nội dung 2 dự án luật, gồm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ Công an: Xúc tiến việc hoàn thiện nội dung 2 dự án luật quan trọng
Bộ Công an xúc tiến việc hoàn thiện nội dung 2 dự án luật quan trọng

Hai dự án luật nói trên đã được các đại biểu Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và hiện nay đang được Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ Công an: Hoàn thiện chính sách, pháp luật cho 2 dự án luật quan trọng - Ảnh 1.
Hội thảo khoa học định hướng và giải pháp phát huy vai trò của quần chúng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học định hướng và giải pháp phát huy vai trò của quần chúng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận những vấn đề về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; nhận diện, làm rõ thực tiễn việc vận động, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thời gian qua; xác định yêu cầu đặt ra đối với việc phát huy vai trò của quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đề xuất định hướng, giải pháp phát huy vai trò quần chúng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết, hội thảo đã rút ta được nhiều vấn đề, trong đó để giải quyết triệt để những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở phải thông qua nhân dân hay chính là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Trong bối cảnh hiện nay việc xây dựng đạo luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là cơ sở pháp lý để chúng ta huy động, tổ chức, động viên, phát huy sức mạnh của quần chúng. Quần chúng nhân dân sẽ chính là người thụ hưởng thành quả khi luật đi vào cuộc sống. Kết quả hội thảo góp phần cung cấp những luận cứ hữu ích phục vụ cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo các cấp có thẩm quyền tham vấn trong quá trình xây dựng và ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. 

Tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở".

Hội thảo nhằm đánh giá, làm rõ chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở thời gian qua. Qua đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm tiếp tục củng cố, phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở phù hợp với tình hình mới.

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm như: Thống nhất chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp, chế độ hỗ trợ, điều kiện đảm bảo để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đánh giá thực tiễn tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thời gian qua, chỉ ra những bất cập của các quy định hiện hành đối với lực lượng này...

Để đảm bảo tính khả thi của Luật sau khi được Quốc hội thông qua, các đại biểu cũng lưu ý cần luận giải để quy định rõ hơn, cụ thể hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp, trách nhiệm quản lý, nhất là bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Hội thảo khoa học Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an - Ảnh: VGP/Nhật Nam
Hội thảo khoa học Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Bộ Công an cũng đã tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an".

Hội thảo tập trung đánh giá và phân tích về các vấn đề như: Bổ sung, làm rõ thêm luận cứ khoa học của đề xuất chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ. Đánh giá đúng thực trạng tình hình trật tự, ATGT đường bộ liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. Đánh giá các tác động của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an...

Đóng góp ý kiến tới Hội thảo, TS. Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cần có sự thống nhất, đồng bộ, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể tránh sự chồng lấn, hoặc phân công không đúng chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Công an và Bộ GTVT.

TTATGT thuộc lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, cần giao cho cơ quan quản lý TTATGT là Bộ Công an. Còn kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ thuộc lĩnh vực kinh tế-kỹ thuật, cần giao cho cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông là Bộ GTVT.

Theo đó, cần nghiên cứu chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ cho Bộ Công an để phù hợp với chức năng quản lý con người về TTATXH, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về quản lý dữ liệu quốc gia trong công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, tạo thuận lợi trong việc xử lý các hành vi vi phạm cũng như xây dựng, sử dụng các biện pháp, chế tài xử phạt phù hợp, đủ sức răn đe đối với người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm TTATGT đường bộ cũng như các công tác khác liên quan.

 Hội thảo Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn - Ảnh: VGP/Nhật Namthiện chính sách, pháp luật cho 2 dự án luật quan trọng - Ảnh 3.
Hội thảo Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - lý luận và thực tiễn - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Một hội thảo khác Bộ Công an tổ chức sáng 11/2 là Hội thảo khoa học cấp Bộ: "Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - Lý luận và thực tiễn". Hội thảo nhằm làm rõ nhận thức lý luận và đánh giá tình hình, thức thực trạng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó đề xuất vi phương hướng, giải pháp nhằm củng cố, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt than động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Qua trao đổi, thảo luận, các nhà khoa học tham dự hội thảo đã khẳng định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng đã và đang được tổ chức, hoạt động ở địa bàn cơ sở, chịu sự điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Các đại biểu cũng nêu sự bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật, điều kiện đảm bảo cho hoạt động của lực lượng nói trên.

Trên cơ sở đánh giá yếu tố tác động, các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở sở sở. Việc kiện toàn, sắp xếp lại lực lượng về bản chất là việc hợp nhất các lực lượng, chức danh đang tồn tại để đồng bộ, thống nhất nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở, không phải là thành lập mới, không làm tăng thêm đầu mối, không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng khác; không làm tăng chi ngân sách nhà nước; phù hợp với phương châm "bốn tại chỗ" trong huy động lực lượng tại chỗ giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, phát huy vai trò trách nhiệm, khả năng của tổ chức quần chúng tham gia bảo bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Các nhà khoa học cũng đưa ra khuyến nghị cần sớm xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở làm cơ sở pháp lý vững chắc để tổ chức hoạt động và quản lý hiệu quả hơn đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT; góp phần kiện toàn, tinh gọn đầu mối, khắc phục những chồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng; giảm các khoản chi hỗ trợ cho nhiều lực lượng; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật.

                                                                                                         

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ