Thứ Năm, 17/03/2022, 10:49 [GMT+7]

Kiến nghị về việc hướng dẫn làm căn cước công dân tại các địa phương có quá trình lịch sử tách, nhập địa giới hành chính

Cử tri kiến nghị có hướng dẫn cụ thể về việc làm căn cước công dân đối với một số công dân tại các địa phương có quá trình lịch sử tách, nhập địa giới hành chính do hiện nay việc cung cấp thông tin gốc của các đối tượng này gặp khó khăn.

Câu trả lời:

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy trình cấp Căn cước công dân hiện nay, thông tin cấp căn cước sẽ sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân không cần phải kê khai, xuất trình thêm giấy tờ. Tuy nhiên, trên thực tế đối với các trường hợp địa phương có quá trình lịch sử tách, nhập địa giới hành chính, thông tin của người dân chưa kịp thời cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cán bộ cấp cơ sở hướng dẫn chưa rõ ràng, dẫn đến quá trình làm căn cước của công dân kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin đối với những địa phương có quá trình lịch sử tách, nhập địa giới hành chính khi người dân đến làm căn cước công dân; thường xuyên, cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ in và trả thẻ Căn cước đến tay người dân.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.