Thứ Hai, 23/08/2021, 13:10 [GMT+7]

Các văn bản về việc áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố Vinh

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 22/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 3090/QĐ-UBND về 'Bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh'. Trang Thông tin điện tử Công an Nghệ An giới thiệu các văn bản liên quan để người dân cập nhật thông tin.

TT Tên văn bản

Địa chỉ tải về (click hoặc chạm vào để tải)

1 Quyết định số 3090/QĐ-UBND về 'Bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh' Quyết định số 3090
2 Công văn số 6083/UNBD-VX về việc thực hiện các biện pháp cách li xã hội trên mức Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vinh. Công văn số 6083
3 Kế hoạch số 189/KH-UBND của UBND thành phố Vinh về việc thực hiện Quyết định số 3090/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An ngày 22/8/2021. Kế hoạch số 189
4 Công văn số 5569/UBND-KT về việc sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 189/KH-UBND của UBND thành phố Vinh Công văn 5569

.

Ban biên tập