Thứ Tư, 30/09/2020, 08:54 [GMT+7]

Tạo môi trường minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người di cư

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, cùng với quá trình hội nhập, mở cửa, Việt Nam đã và đang hoàn thiện, ban hành nhiều chính sách, pháp luật tạo thuận lợi cho hoạt động di cư hợp pháp, an toàn, phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ  quyền của người di cư. Chung tay với các địa phương trong cả nước, tại Nghệ An, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 506/KH-UBND triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) của Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền                       phòng, chống di cư trái phép đến tận địa bàn cơ sở
Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống di cư trái phép đến tận địa bàn cơ sở
Để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo phù hợp với chính sách pháp luật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; bám sát tình hình thực tiễn và lấy yếu tố con người làm trung tâm. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, các cấp, ngành và các tổ chức đoàn thể cần phát huy tốt vai trò nòng cốt để tuyên truyền người dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về di cư, hợp pháp an toàn và trật tự; nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề về di cư quốc tế. Đặc biệt, chú trọng các vấn đề như di cư hợp pháp, an toàn; những rủi ro khi di cư trái phép; nguy cơ của mua bán người, thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các giải pháp về phòng, chống di cư trái phép...
 
Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp, ngành cần chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hội nhập quốc tế nói chung và đảm bảo triển khai các nhiệm vụ về công tác đối ngoại của tỉnh nói riêng. Cùng với đó, thu thập thông tin, dữ liệu di cư của công dân Nghệ An ra nước ngoài và người nước ngoài vào Nghệ An; rà soát, triển khai, thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến di cư; lồng ghép, thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM.
 
Tại kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh đóng góp ý kiến đối với cơ quan Trung ương trong các vấn đề liên quan đến di cư quốc tế, phù hợp với chính sách, pháp luật, điều kiện của Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng và thông lệ quốc tế; phối hợp với các cấp, ngành trong việc nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về di cư và lồng ghép các nội dung liên quan đến di cư trong tổng điều tra dân số, nhà ở. Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu đề xuất đóng góp ý kiến đối với cơ quan Trung ương trong việc hoàn thiện các chính sách, pháp luật quản lý người nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến Thỏa thuận GCM; tham mưu UBND tỉnh các quy định về quản lý người nước ngoài trên địa bàn liên quan đến Thỏa thuận GCM. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình ANTT liên quan đến hoạt động di cư trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh; chủ động nắm tình hình công dân Nghệ An xuất cảnh, di cư ra nước ngoài, người nước ngoài trên địa bàn tỉnh và người di cư hồi hương để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp.
 
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp nghiên cứu, tham gia góp ý hoàn thiện chính sách pháp luật về quốc tịch, hộ tịch của người di cư và các vấn đề di cư quốc tế; phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Riêng UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm thiểu các yếu tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người. Ngoài ra, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các vấn đề liên quan đến di cư, nhất là di cư trái phép; chủ động nắm chắc tình hình ANTT liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương…
.

Ngọc Anh

.