Thứ Ba, 17/03/2020, 07:59 [GMT+7]

Đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2017 - 2020

(Congannghean.vn)-Đây là yêu cầu của UBND tỉnh đối với việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 đã được ban hành tại Kế hoạch số 133/KH-UBND, ngày 9/3/2020 của UBND tỉnh.
Những năm gần đây, Công an Nghệ An liên tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, lập và phá thành công hàng trăm chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy
Những năm gần đây, Công an Nghệ An liên tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, lập và phá thành công hàng trăm chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy
Cụ thể, căn cứ nội dung Kế hoạch số 572/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020. Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Trong đó, tập trung đánh giá khái quát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy từ khi triển khai Chương trình đến nay; đánh giá công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện và quản lý điều hành Chương trình; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình.
 
Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết phải làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các nội dung cấp thiết, các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện các đề án, dự án Chương trình đã đề ra tại địa phương theo chỉ đạo ngành dọc. Đơn cử như đánh giá Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”; Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”… Cùng với đó, tổng hợp kết quả huy động các nguồn lực; sử dụng, phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình.
 
UBND tỉnh giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực quản lý Chương trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hình thức tổ chức tổng kết Chương trình tại Nghệ An. Cùng với đó, tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại một số đơn vị, địa phương; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp xây dựng báo cáo chung của UBND tỉnh gửi Ủy ban quốc gia (qua Bộ Công an) đúng thời gian quy định.
.

Đ.T

.