Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201704/hieu-qua-cong-tac-phoi-hop-pcmt-o-bien-gioi-cua-khau-va-tren-bien-734499/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201704/hieu-qua-cong-tac-phoi-hop-pcmt-o-bien-gioi-cua-khau-va-tren-bien-734499/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả công tác phối hợp PCMT ở biên giới, cửa khẩu và trên biển - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/04/2017, 09:15 [GMT+7]

Hiệu quả công tác phối hợp PCMT ở biên giới, cửa khẩu và trên biển

Tại Hà Nội, Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính vừa phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg  ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển”.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực dự và chỉ đạo Hội nghị; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của 3 Bộ…

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong 15 năm qua, việc thực hiện Quyết định số 133 của Thủ tướng Chính phủ đã được 4 lực lượng ở các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trên nhiều nội dung công tác. Trong đó, nổi bật là nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các lực lượng tiếp tục được nâng lên, phát huy được vai trò chủ công, nòng cốt, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết gắn bó chặt chẽ hơn trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy trong cả nước nói chung và ở khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển nói riêng. Đã phối hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và toàn dân tham gia công tác PCTP ma túy, góp phần kiềm chế sự gia tăng, không để tội phạm ma túy hoạt động phức tạp kéo dài tại địa bàn biên giới. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong trao đổi, xử lý, xác minh thông tin, xác lập, đấu tranh chuyên án chung từng bước đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả; đã thường xuyên hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, sử dụng các phương tiện kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng chiến đấu cho CBCS của từng lực lượng và chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp.

Sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phát hiện, đấu tranh chuyên án và điều tra các vụ án về ma túy ngày càng được tăng cường hơn. Trong đó, tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm và thu giữ ma túy ở 25 tỉnh biên giới đất liền đã tăng lên (từ 10% năm 2002 đến nay lên trên 25% tổng số vụ trong cả nước), thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy. Trong cuộc chiến cam go với tội phạm ma túy, đã có 26 CBCS thuộc các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng hy sinh và nhiều CBCS bị thương hoặc bị phơi nhiễm HIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; tạo điều kiện cho các lực lượng trong phối hợp đấu tranh PCTP, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung, đấu tranh PCTP ma túy nói riêng…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng của 3 Bộ thời gian qua.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy và hành động trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế-xã hội, trong đó cần đánh giá kỹ những tác động và kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh và quốc phòng-an ninh với đối ngoại trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển.

Phối hợp làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược và chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác PCTP; phòng, chống ma túy; PCTP mua bán người. Thường xuyên phối hợp giải quyết tốt các yêu cầu trong công tác nghiệp vụ cơ bản; các hoạt động điều tra xử lý tội phạm, điều tra mở rộng vụ án; các hoạt động bổ trợ, hỗ trợ tư pháp, giám định, hồ sơ nghiệp vụ; quản lý hành chính, bảo vệ biên giới, nghiệp vụ hải quan ở địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, kỹ năng cho CBCS, công chức, viên chức của các lực lượng; xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trên mặt trận PCTP. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện nghiệp vụ, kinh phí, chế độ chính sách và các điều kiện đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp PCTP… Đối với kiến nghị, đề xuất của 4 lực lượng, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Chính phủ chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tiếp thu và bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương thay mặt lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị; khẳng định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp giữa các lực lượng để tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 133 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTP, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn tới. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương giao Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực và các ý kiến phát biểu tham luận để hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết và các tài liệu liên quan trình lãnh đạo 3 Bộ ký, phê duyệt để quán triệt cho các lực lượng chức năng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các ý kiến tham luận, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương tại hội nghị, Tổng cục Cảnh sát cùng với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp thu, nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo các Bộ để phối hợp chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét giải quyết, sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình phối hợp thực hiện công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Các lực lượng ký Quy chế phối hợp.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục cụ thể hóa nội dung các Quy chế phối hợp thành các chương trình, kế hoạch hành động, phù hợp với tình hình, đặc điểm tại địa bàn, để triển khai, thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa công tác phối hợp trong thời gian tới, không chỉ trên lĩnh vực PCTP về ma túy mà tất cả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác

.

Nguồn: Bộ Công an