Thứ Sáu, 04/12/2020, 15:49 [GMT+7]

Triển khai chính sách mới sửa đổi trong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(Congannghean.vn)-Căn cứ Nghị quyết 154 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 686 triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch 226 ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh.

Nghị quyết 154 ngày 19/10/2020 của Chính phủ mở rộng đối tượng được hỗ trợ tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Nghị quyết 154 ngày 19/10/2020 của Chính phủ mở rộng đối tượng được hỗ trợ tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Theo đó, đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương sẽ được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng), đồng thời đảm bảo đủ các điều kiện: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4/2020 đến ngày 1/6/2020; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 
 
Đối với hộ kinh doanh, mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/hộ/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng) nhưng phải đảm bảo đủ các điều kiện: Hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế; tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Công văn số 1956/UBND-TH ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Mức hỗ trợ đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.000.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng) đồng thời phải đảm bảo các điều kiện: Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1/4/2020; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thì sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng (hỗ trợ theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng); đồng thời phải đảm bảo đủ các điều kiện: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. 
 
Hỗ trợ đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) là 500.000 đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ 3 tháng kể từ tháng 4 đến tháng 6/2020). Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đến ngày 31/12/2019 theo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 9/1/2020 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 thì được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng (thời gian hỗ trợ 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020). Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020 sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ 3 tháng, kể từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
 
Ngoài ra, sẽ hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động khi đáp ứng các điều kiện liên quan. Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. 
.

TUỆ TRANG

.