Thứ Năm, 03/12/2020, 08:40 [GMT+7]

Đẩy mạnh giải quyết việc làm, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

(Congannghean.vn)-Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã ghi nhận nhiều kết quả, chuyển biến tích cực; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 Thực hiện Đề án Giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 226.556 người, đạt 101,43% so với kế hoạch Đề án đề ra; trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 80.676 lao động, đạt 107% so với kế hoạch đề ra. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho hơn 38.000 lao động; trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hơn 14.000 người, giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh hơn 24.000 người. Công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động đúng hướng. Không chỉ tăng lên về số lượng, chất lượng lao động từng bước được nâng cao, tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 55% năm 2015 lên 61% năm 2020. Qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước cũng như công cuộc hội nhập quốc tế.
Công ty CP may Minh Anh (Đô Lương) tổ chức huấn luyện                sơ cấp cứu định kỳ hàng năm cho người lao động
Công ty CP may Minh Anh (Đô Lương) tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu định kỳ hàng năm cho người lao động
 
Để đạt được những kết quả tích cực trên, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Cùng với đó, việc thành lập doanh nghiệp, xây dựng nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thúc đẩy các hoạt động kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch - văn hóa đã tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn và thành thị giảm; tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao… Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong thời gian tới là cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài nước, nhất là trình độ tay nghề, ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công nghiệp...
 
Liên quan đến công tác đảm bảo ATVSLĐ, thực hiện Chương trình ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, chuyển biến tích cực là nhận thức, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật ATVSLĐ của các cấp, ngành, sử dụng lao động và người lao động được nâng cao. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc. Việc chăm sóc sức khỏe người lao động được chú trọng. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ cũng được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện; chất lượng và số lượng các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng lên. Nhờ vậy, tình hình tai nạn lao động, tỉ lệ người lao động mắc bệnh nghề nghiệp giảm, qua đó hạn chế tổn thất về sức khỏe, tính mạng của người lao động cũng như tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. 
 
Theo thống kê, báo cáo từ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 68 vụ tai nạn lao động, làm 73 người gặp nạn, trong đó có 18 người chết, 33 người bị thương nặng; thiệt hại về vật chất hơn 3,7 tỉ đồng. Các vụ tai nạn lao động chủ yếu xảy ra ở các ngành, nghề có nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại như khai thác, chế biến khoáng sản (5 vụ, làm chết 5 người, 1 người bị thương nặng), xây dựng, điện, sản xuất công nghiệp (39 vụ, làm chết 7 người, bị thương nặng 32 người). So với giai đoạn 2015 - 2017, giai đoạn 2018 - 2020 có giảm cả 4 tiêu chí: Số vụ (giảm 6 vụ, tương ứng giảm 8%), số người bị nạn (giảm 17 người, giảm 19%), người chết (giảm 3 người, giảm 14%), số người bị thương nặng (giảm 17 người, giảm 34%). Qua rà soát, 7/9 mục tiêu của Chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2018 - 2020 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, thời gian tới, tỉnh đề ra mục tiêu trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người; hàng năm tăng thêm 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý ATVSLĐ, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật.
.

Hồng Hạnh