Thứ Tư, 25/11/2020, 15:27 [GMT+7]

Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông

(Congannghean.vn)-Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn được xem là ưu tiên hàng đầu đối với các cấp, ngành, địa phương của tỉnh. Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã ký Quyết định số 4027 phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao
Nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao
Những năm gần đây, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ của các ngành và các địa phương, quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh ghi nhận những bước chuyển rõ rệt theo hướng bền vững, nâng cao giá trị. Trong 5 năm (2015 - 2019), tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bình quân đạt 4,73%. Sản xuất nông nghiệp chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, tăng nhanh giá trị trên đơn vị diện tích; qua đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực cũng như nguồn nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến, xuất khẩu… Đặc biệt, đã hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Nhờ đó, năng suất, sản lượng và giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích tăng nhanh; sản lượng lương thực cây có hạt bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt trên 1,2 triệu tấn (mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII là trên 1,1 triệu tấn); trong đó lúa chất lượng cao chiếm 45 - 50%. 
 
Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của Chính phủ, Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp - phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2018”. Góp phần quan trọng làm nên những khởi sắc mới trong bức tranh nông nghiệp, nông thôn của tỉnh những năm qua phải kể đến sự thay đổi về nhận thức, tư duy của người nông dân và doanh nghiệp với việc quan tâm đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua sự huy động và hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, địa phương. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã thu hút được 39 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng mức đầu tư 3.757 tỉ đồng.
 
Nhằm phát huy những kết quả nói trên cũng như tạo lực đẩy mới cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chương trình Khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt với mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó hướng tới việc thay đổi mô hình kinh tế hộ sang mô hình kinh tế tập thể hợp tác, xây dựng các mô hình liên kết chuỗi giá trị cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Việc thực hiện Chương trình cũng hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đồng thời thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; thông qua việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp. 
 
Được biết, tổng kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025 là 117 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách tỉnh là 99 tỉ 100 triệu đồng, chiếm 84,7%; kinh phí từ nguồn đối ứng 17 tỉ 900 triệu đồng, chiếm 15,3%. Nguồn kinh phí trên bao gồm: Kinh phí xây dựng mô hình (cả chăn nuôi và trồng trọt), tập huấn, thông tin tuyên truyền...; tập trung chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại cây, con giống có chất lượng tốt nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tỷ trọng gia tăng trong sản xuất nông nghiệp...  Hàng năm tổ chức từ 1.100 - 12.000 lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho 75.000 cán bộ khuyến nông, cán bộ nông nghiệp cơ sở, nông dân... Qua đó đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
.

Thùy Dương

.