Chủ Nhật, 13/12/2020, 14:31 [GMT+7]

Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

(Congannghean.vn)-Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung thanh tra những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Qua đó tạo sự ổn định chính trị - xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, sẽ tăng cường thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ                  của cán bộ, công chức, viên chức
Thời gian tới, sẽ tăng cường thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức
Trong năm 2020, qua công tác thanh tra, đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 44,773 tỉ đồng; trong đó, kiến nghị thu hồi 28,031 tỉ đồng và xử lý khác 16,742 tỉ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý 20.564 m2 đất. Kết quả, đã thu hồi 23,587 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 84,2%); xử lý khác 16,742 tỉ đồng, thu hồi về cho Nhà nước 1.305/1.404 m2 đất, đạt 92,95%. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 và được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký ban hành quyết định phê duyệt. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2021, việc tổ chức thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra phải thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 20 ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, Nghị quyết 84 ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và xử lý sai phạm theo đúng quy định của pháp luật…
 
Theo Kế hoạch, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra công tác quản lý điều hành ngân sách tại 3 huyện, thị xã: Quỳ Hợp, Quỳ Châu và TX Hoàng Mai; thanh tra chuyên đề công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 5 huyện, thị xã: Nam Đàn, Tương Dương, Đô Lương, Con Cuông và Thái Hòa. Thanh tra công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai tại 6 trường đại học, cao đẳng: Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học Y khoa Vinh, Cao đẳng Nghề kỹ thuật Việt Đức, Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai; các dự án, công trình ách yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Thanh tra công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình dự án tại 6 đơn vị: Vườn Quốc gia Pù Mát, Chi cục Bảo vệ thực vật, Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, Công ty cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh. Đồng thời, năm 2021, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và các nguồn kinh phí được cấp; việc thực hiện các quy định về tài chính, kế toán và nghĩa vụ với Nhà nước tại 7 Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Khu kinh tế Đông Nam, các huyện Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Con Cuông.
.

Thùy Dương

.