Thứ Bảy, 05/12/2020, 08:54 [GMT+7]

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

(Congannghean.vn)-Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng các giá trị văn hóa bản địa, các huyện miền núi của tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm đầu tư phát triển loại hình này; qua đó góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời cải thiện sinh kế cho người dân.

Phát triển du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn các giá trị             văn hóa bản địa đặc sắc
Phát triển du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc
Với loại hình du lịch cộng đồng, người dân địa phương trực tiếp tham gia và được hưởng lợi ích kinh tế - xã hội từ hoạt động du lịch; đồng thời có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường, bản sắc văn hóa của cộng đồng. Trong những năm qua, du lịch cộng đồng đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận. Lượng khách du lịch ước tính bình quân gần 20.000 lượt người/năm, doanh thu hàng năm đạt trên 4 tỉ đồng, qua đó từng bước nâng cao thu nhập, đời sống cho nhiều hộ dân. Nhiều điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh ngày càng thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, phải kể đến bản du lịch cộng đồng xóm 4, Thái Minh, xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ), bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Châu)… Để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của loại hình du lịch này, thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng với nhiều hạng mục như xây dựng nhà vệ sinh, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu ăn ở của khách du lịch, hỗ trợ đội văn nghệ của các thôn, bản mua sắm nhạc cụ và trang phục biểu diễn để phục vụ du khách. 
 
Ngoài ra, tỉnh còn mở các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn về du lịch, đào tạo tiếng Anh; hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, quảng bá cho các địa phương có điểm du lịch cộng đồng... Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nghệ An dự kiến hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch cộng đồng với tổng kinh phí khoảng 10,3 tỉ đồng. 
 
Để tiếp tục hỗ trợ phát triển loại hình này, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31 ngày 26/11, quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết 07 ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm: Các hộ gia đình; thôn, xóm, bản; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. UBND tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và không hỗ trợ các nội dung đã được hỗ trợ bằng nguồn khác. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ đối với mô hình hộ gia đình và thôn, xóm, bản theo Quyết định này là hỗ trợ sau đầu tư. Các hộ gia đình, thôn, xóm, bản tự huy động nguồn vốn để thực hiện, ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau khi được Sở Du lịch thẩm định đảm bảo các điều kiện hỗ trợ và UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo quy định của Quyết định này.         
    
Về định mức hỗ trợ, hỗ trợ 1 lần cho từng nội dung chính sách đối với mô hình hộ gia đình và thôn, xóm, bản; mỗi thôn, xóm, bản được hỗ trợ 3 hộ gia đình. Hỗ trợ tối đa 2 lần cho từng nội dung chính sách đối với mỗi UBND cấp huyện trong cả giai đoạn 2021 - 2025. Mỗi UBND cấp huyện được hỗ trợ tối đa 4 thôn, xóm, bản trong cả giai đoạn 2021 - 2025. Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã quy định cụ thể các điều kiện hỗ trợ cho từng đối tượng. Trong đó, đối với hộ gia đình phải thuộc thôn, xóm, bản có tài nguyên du lịch phù hợp với phát triển hoạt động du lịch cộng đồng.
 
Đồng thời, có nhà ở có thể đón tiếp được từ 15 khách lưu trú cùng lúc trở lên, được thiết kế, xây dựng theo phong cách truyền thống của địa phương; có các công trình phụ trợ, nhà vệ sinh được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch. Ngoài ra, hộ gia đình phải có cam kết bằng văn bản tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ đón khách du lịch lưu trú tại nhà (homestay) và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; được sự đồng thuận của các hộ gia đình trong thôn, xóm, bản bằng biên bản họp dân nhất trí cho 3 hộ dân đáp ứng các điều kiện được thụ hưởng chính sách. 
.

Thùy Dương