Thứ Sáu, 16/10/2020, 09:28 [GMT+7]
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kỳ vọng hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Congannghean.vn)-Từ ngày 16 - 18/10, Đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XIX sẽ tổ chức tại TP Vinh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, nhận được sự quan tâm, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân. Mọi người đều hướng về Đại hội niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách mạnh dạn, sáng tạo, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh, đưa Nghệ An ngày càng phát triển.  
 
Những dấu ấn nổi bật về kinh tế - xã hội
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trước những thuận lợi, thời cơ và thách thức, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực đổi mới sáng tạo đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh. Nghệ An hoàn thành đạt và vượt mức 24/35 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đề ra.
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành và bàn giao công trình nâng cấp nhà trưng bày bổ sung và nhà bái đường tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn
Trong 5 năm qua, kinh tế Nghệ An phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu hút đầu tư nhiệm kỳ qua đạt được kết quả khá tích cực với 532 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 67.308 tỉ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp phát triển ở mức cao và chuyển biến theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng, số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. 
 
Toàn tỉnh đã có 4 đơn vị cấp huyện: TX Thái Hòa, TP Vinh, các huyện: Nam Đàn, Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới; có 674 thôn (bản) được UBND các huyện công nhận (trong đó có 570 thôn, bản thuộc các xã miền núi khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 104 thôn bản ở các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao; số học sinh giỏi, quốc gia, quốc tế nhiều năm xếp trong tốp đầu cả nước, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hệ thống y tế có nhiều đổi mới, được sắp xếp lại gắn với thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nghệ An cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; đến cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện rõ qua từng năm, hiện đứng thứ 18 cả nước, đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, cao nhất từ trước đến nay. Có thể thấy, dù không có sự phát triển đột phá nhưng 5 năm qua, kinh tế - xã hội Nghệ An phát triển khá ổn định và toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển tỉnh nhà trong thời gian tới.
Lánh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tại lễ hợp long cầu Cửa Hội
Lánh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tại lễ hợp long cầu Cửa Hội
Kỳ vọng hướng về Đại hội
 
Về Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 1.453 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó 779 Đảng bộ, 674 chi bộ). Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 91 cơ sở Đảng chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đến ngày 30/6/2020, có 1.441/1.453 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội theo đúng tiến độ; có 12 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành đại hội trước ngày 15/7/2020 (do thực hiện sắp xếp, sáp nhập). Các đại hội cơ sở đều bầu 1 lần đủ số lượng. Trong đó, tham gia lần đầu 2.564 đồng chí (chiếm 24,7%), nữ 2.457 đồng chí (chiếm 23,7%), người dân tộc thiểu số 1.420 đồng chí, tôn giáo 28 đồng chí, tuổi dưới 35 có 1.317 đồng chí (chiếm 12,7%, cao hơn yêu cầu của Chỉ thị số 35)…
 
Về Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 28 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó 26 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 2 Đảng bộ cơ sở giao quyền cấp trên cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 4 Đảng bộ chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm. Đến ngày 30/8/2020, đã hoàn thành 26/26 Đảng bộ theo đúng tiến độ. Căn cứ vào Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã thành lập các tổ chức giúp việc Đại hội, chỉ đạo ban hành kế hoạch và tập trung chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định các nội dung.
 
Trong đó, công tác xây dựng dự thảo các văn kiện và chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và cẩn thận. Dự thảo Báo cáo chính trị thực hiện theo quy trình 6 bước; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH thực hiện theo quy trình 3 bước; đồng thời xây dựng dự thảo nghị quyết Đại hội; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội. Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và của tỉnh; tổ chức thảo luận tại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và tóm tắt các vấn đề chủ yếu, đăng tải trên các cơ quan báo chí của tỉnh, lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
 
Đến hết tháng 8/2020, có 36 ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương có văn bản góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý. Sau khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến, Ban Thường vụ, BCH đã cho ý kiến lần cuối, hoàn chỉnh Báo cáo để trình Đại hội. Riêng về công tác chuẩn bị nhân sự, Tỉnh ủy đã đánh giá tình hình thực hiện Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với rà soát, quy hoạch, đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ trước Đại hội và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bảo đảm đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Có thể khẳng định, Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tại Nghệ An trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.
Diện mạo Nghệ An ngày càng khang trang, hiện đại
Diện mạo Nghệ An ngày càng khang trang, hiện đại
Cùng với tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những bông hoa tươi đẹp, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội. 
 
Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX được xác định là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững. Từ ngày 16 - 18/10/2020, Đại hội sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phân tích, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; phát huy dân chủ, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ để đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm, cùng sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Đại hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa Nghệ An phát triển bền vững.
.

TUỆ TRANG

.