Chủ Nhật, 11/10/2020, 10:09 [GMT+7]

Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ

(Congannghean.vn)-Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm thực hiện, lồng ghép vào mọi mặt của đời sống xã hội. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020
 
Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2011 - 2020, các cấp, ngành đã tích cực triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, trong đó xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐG là nhiệm vụ quan trọng. 
 
Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các mô hình BĐG như “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “Câu lạc bộ nữ công nhân nhà trọ”, “Câu lạc bộ nữ doanh nhân”, “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh”... Cùng với đó, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn về công tác BĐG cho cán bộ công đoàn các địa phương. Đặc biệt, việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước làm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị đã được tỉnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Cán bộ nữ ngày càng được tạo điều kiện trong công tác  đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng. Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp trong 10 năm qua đều tăng. Bên cạnh đó, khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm cũng được thu hẹp. Sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động được mở rộng. 
 
Vấn đề hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho lao động nữ nói chung, nữ thanh niên nói riêng, đặc biệt đối với nữ thanh niên khu vực nông thôn, khu vực miền núi được quan tâm triển khai. Chính sách phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo điều kiện, cơ hội cho số phụ nữ khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng… Việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BĐG vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã phát huy hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 2.019 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với nhiều ngành nghề đa dạng như: Chuyên canh sản xuất rau màu, kinh tế vườn đồi, phát triển trồng rừng, kinh tế trang trại/VAC, chế biến hải sản, chăn nuôi, phát triển nghề truyền thống... mang lại thu nhập bình quân hàng năm trên 50 triệu đồng trở lên. 
 
Đến nay, đã có 21/28 tiêu chí thuộc các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về BĐG tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020 đạt và vượt kế hoạch, đạt tỉ lệ 75% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, một số tiêu chí như: Tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp xã; tỉ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội; tỉ lệ nữ được tạo việc làm mới; tỉ lệ nữ vùng nông thôn nghèo, dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi; tỉ lệ nữ có trình độ tiến sĩ... đều vượt cao. Cụ thể, tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, trong đó tỉ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã tăng 3,8%. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 30,8%/30% kế hoạch. Số cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt trong các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể được nâng lên... Tuy nhiên, vẫn còn 7 tiêu chí chưa đạt kế hoạch đề ra như: Tỉ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện; tỉ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt sở ngành, UBND tỉnh; tỉ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp... Thực tế này cho thấy, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu sự quan tâm, đầu tư nguồn lực cho các hoạt động BĐG, nhất là ở cấp xã. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chiến lược, chương trình Quốc gia về BĐG trong thời gian tiếp theo. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp phối hợp rà soát tình hình cán bộ nữ tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành; tăng cường tham mưu giới thiệu nhân sự trong các cơ quan, đơn vị đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BĐG và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh… Qua đó để mỗi cá nhân được bảo đảm và hưởng thụ đầy đủ quyền con người, vươn lên và phát triển.
.

Thùy Dương

.