Thứ Sáu, 27/03/2020, 09:18 [GMT+7]

Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu lực bộ máy chính quyền

(Congannghean.vn)-Thực hiện Quy chế phối hợp công tác, trong năm qua, sự phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh cơ bản đã phát huy tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp tỉnh; qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII
Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII
Theo đó, hai bên đã phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; công tác giám sát chuyên đề; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân... 
 
Cụ thể, liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, sự phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh ngày càng khoa học, hiệu quả; với việc đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy trình, thời gian và quy định của pháp luật. Qua đó tạo điều kiện để UBND tỉnh nâng cao hiệu quả điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy...; từ đó củng cố niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Trong năm 2019, thời điểm trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức 236 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri; tổng hợp 268 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh để xem xét giải quyết.
 
Trong đó, trước, trong và sau kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND tỉnh chuyển 163 ý kiến, kiến nghị; UBND đã giải trình, cung cấp thông tin, giải quyết 122 ý kiến, kiến nghị, chiếm 75%; trước, trong và sau kỳ họp thứ 12, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, phân loại gửi UBND tỉnh 105 ý kiến, kiến nghị của cử tri để chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp liên quan giải quyết. Liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được hai bên phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đạt hiệu quả cao hơn trước. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng được nâng cao.
 
 Bên cạnh những kết quả nói trên, tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, một số tồn tại trong quá trình phối hợp giữa hai bên đã được thẳng thắn chỉ ra để tháo gỡ, giải quyết. Đơn cử như việc rà soát, xây dựng các dự thảo nghị quyết có lúc chưa kịp thời, đồng bộ, dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung danh mục dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh. Ngoài ra, vẫn còn một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh không đúng thời gian quy định, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; chất lượng một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các ban HĐND tỉnh thẩm tra chưa đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ.
 
Liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, một số ý kiến, kiến nghị cử tri, kiến nghị sau giám sát, chất vấn và giải trình và một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm, chưa làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước thực tế trên, để khắc phục tình trạng chậm ở một số nội dung như chậm một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chậm ban hành kế hoạch cụ thể hoá nghị quyết; chậm trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri, về phía UBND tỉnh cần có kế hoạch xây dựng tờ trình dự thảo nghị quyết cho từng nội dung để đảm bảo thời gian và chất lượng cao hơn.
 
Quá trình xây dựng các dự thảo báo cáo và tờ trình nghị quyết cần có sự tham gia ngay từ đầu của các ban, Văn phòng HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Văn phòng UBND tỉnh để đôn đốc, nhắc nhở đảm bảo tiến độ và chất lượng. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các kiến nghị của cử tri, các kết luận sau khảo sát, giám sát. Về phía Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh giao các ngành nâng cao chất lượng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thẩm định; chỉ chấp nhận những điều chỉnh nội dung, thời gian trình, ban hành do thay đổi chính sách, cơ chế, chủ trương từ Trung ương… Sau giám sát của Thường trực, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần thực hiện việc rà soát quá trình xử lý các kết luận, kiến nghị của công dân.
.

Thùy Dương

.