Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201903/tiep-tuc-sap-xep-kien-toan-bo-may-844241/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201903/tiep-tuc-sap-xep-kien-toan-bo-may-844241/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 17/03/2019, 09:52 [GMT+7]

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy

(Congannghean.vn)-Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghệ An được đánh giá là địa phương thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế. Hiện, các cấp, ngành đang tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Mục tiêu của sắp xếp, kiện toàn bộ máy góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị
Mục tiêu của sắp xếp, kiện toàn bộ máy góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị,  Nghị định số 108 của Chính phủ, Quyết định 2218 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo đạt yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 6066 về việc giao chỉ tiêu tinh giản biên chế toàn tỉnh, trong đó xác định rõ: Tổng số biên chế giao tại thời điểm tháng 1/2015 là 65.895 biên chế; trong đó công chức 3.773 biên chế, viên chức 62.122 biên chế. Tổng số biên chế cần giảm theo quy định 10% tổng biên chế của địa phương là: 6.590 biên chế, trong đó công chức 378 biên chế, viên chức 6.212 biên chế.

Theo đó, từ năm 2015 đến tháng 6/2018, toàn tỉnh đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với 1.746 người, trong đó có 72 công chức, 1.529 viên chức và 145 công chức cấp xã. Tuy nhiên, sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Trung ương và Chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, xây dựng lại Đề án tinh giản biên chế, trong đó xác định chỉ tiêu giai đoạn 2015 - 2021 và đến năm 2030.

Như vậy, từ năm 2015 đến tháng 6/2018, toàn tỉnh giảm 3 chi cục, 6 phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành; 25 đơn vị sự nghiệp (23 đơn vị thuộc sở, ban, ngành, 2 đơn vị thuộc UBND cấp huyện); tinh giản được 175 công chức, 2.293 viên chức. Chuyển 21 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ về chi thường xuyên, giảm 4.344 người làm việc hưởng lương trực tiếp từ ngân sách Nhà nước. 100% đơn vị đạt chỉ tiêu giao tại Quyết định số 6066/QĐ-UBND trong giai đoạn 2015 - 2017.

Thực hiện Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Nghệ An giữ nguyên số lượng, tên gọi các cơ quan chuyên môn còn lại theo đúng quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CP. UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cho 17 sở, cơ quan ngang sở đúng với quy định tại các Thông tư liên tịch của liên Bộ Nội vụ và các bộ, ban, ngành Trung ương, đảm bảo tinh gọn đầu mối theo quy định. UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn. Cụ thể, 100% các sở đã và đang thực hiện không vượt quá số lượng, phòng, ban trực thuộc theo quy định.

Đối với các huyện, thị xã, tỉnh Nghệ An đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư liên tịch của các bộ, ngành Trung ương; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, các phòng chuyên môn cấp huyện được quy định rõ ràng hơn; khắc phục được sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đảm bảo cho các phòng hoạt động thông suốt, có hiệu quả, tạo thuận lợi cho chính quyền cấp huyện trong việc phân bổ chỉ tiêu, biên chế cho các phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc quy định cụ thể một số phòng chuyên môn theo từng loại hình đơn vị hành chính thành phố, thị xã, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng địa phương. Ở thành phố, thị xã có phòng Kinh tế và phòng Quản lý đô thị, ở huyện có phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng Kinh tế và Hạ tầng; ở các huyện miền núi có thêm phòng Dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thực hiện tốt, một số tồn tại vẫn cần phải tập trung khắc phục: Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108/NĐ-CP của Chính phủ ở một số đơn vị chưa quyết liệt, thiếu kế hoạch cụ thể để thực hiện, đặc biệt là một số đơn vị tỉ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 6/2018 còn thấp như: Sở Công thương (22%), Sở Giao thông (0%), Sở Xây dựng (28,6%), Sở Tài nguyên Môi trường (22%), UBND TX Hoàng Mai (14,2%), Nghi Lộc (22% chỉ tiêu công chức, 0% chỉ tiêu viên chức), Quỳnh Lưu (0% chỉ tiêu viên chức)...

Nhiều cơ quan, đơn vị chưa xây dựng đề án tinh giản biên chế, khối Nhà nước có 10 cơ quan; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh có đơn vị chưa xây dựng đề án mặc dù UBND tỉnh và Sở Nội vụ đã đôn đốc, nhắc nhở; một số đề án tinh giản biên chế chưa xác định được cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức, người lao động, do đó chưa xác định được nhu cầu biên chế theo vị trí việc làm của đơn vị mà chỉ căn cứ số lượng biên chế theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Trong khi đó, việc tinh giản biên chế chủ yếu là tự nguyện thiếu giải pháp tích cực để tinh giản biên chế đối với những trường hợp có trình độ, năng lực yếu. Đồng thời, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng nể nang, xuề xoa, né tránh, ngại va chạm nên việc xét tinh giản biên chế khó khăn.

Một số cơ quan, đơn vị đề nghị thực hiện tinh giản biên chế chưa bám sát vào các nội dung tại Nghị định 108, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nên dẫn đến việc thẩm định hồ sơ gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian; nhiều hồ sơ phải giải trình và báo cáo với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nhiều lần. Hầu hết các trường hợp tinh giản biên chế thuộc cơ quan Nhà nước chủ yếu tập trung ở ngành giáo dục, y tế; các cơ quan còn lại số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị tinh giản biên chế còn rất thấp, chưa đảm bảo theo lộ trình tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ.

Vì thế, ngoài việc đảm bảo 100% cơ quan, địa phương, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thành phố, thị xã hoàn thành việc xây dựng đề án tinh giản biên chế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, các địa phương, sở, ngành phải kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; đảm bảo không tăng tổng biên chế của cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện giao chỉ tiêu tinh giản biên chế hằng năm đến từng cơ quan, địa phương, đơn vị, để đến cuối năm 2021, tinh giản tối thiểu 10% trong tổng biên chế được giao. Trường hợp thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan, đơn vị, địa phương cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao, đảm bảo không tăng biên chế.

.

Tuệ Trang

.