Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201902/doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-de-phuc-vu-tot-hon-nhu-cau-chinh-dang-cua-nhan-dan-837772/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201902/doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-de-phuc-vu-tot-hon-nhu-cau-chinh-dang-cua-nhan-dan-837772/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy để phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 02/02/2019, 10:28 [GMT+7]

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy để phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân

(Congannghean.vn)-Năm 2018, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghệ An đã có những nỗ lực đáng ghi nhận.
 
Nhân dịp mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Công an Nghệ An trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An về vấn đề này.
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh,  Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) đã thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là một chủ trương lớn, được tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
 
Căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch và Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo. Theo đó, xác định 43 nhiệm vụ cần làm ngay, 6 nhiệm vụ thí điểm và 12 nhiệm vụ theo lộ trình của Trung ương; chọn 12 đơn vị điểm để tập trung chỉ đạo xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án và tổ chức triển khai thực hiện, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình toàn tỉnh.
 
Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu 3 đề tài khoa học cấp tỉnh nghiên cứu các cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, với ba nội dung chính: Một là, điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đề xuất sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh; hai là, khảo sát, đánh giá hệ thống chính trị cấp xã và đề xuất giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ba là, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy và biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch và Đề án của tỉnh để xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình thực hiện cụ thể, đảm bảo đạt được “3 nội dung trong 1”: Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với Đề án tinh giản biên chế và Đề án vị trí việc làm.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi tình hình  đời sống, việc làm của công nhân Công ty CP May Kim Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của công nhân Công ty CP May Kim Anh
Như vậy, việc thực hiện phải được triển khai “đồng bộ, liên thông” giữa các cấp, ngành và đồng thời cả 3 Đề án trên, với các tiêu chí: Thứ nhất, về tổ chức bộ máy, mỗi cơ quan, đơn vị phải thực hiện giảm tối thiểu 1 đầu mối cấp phòng và tương đương (toàn tỉnh sẽ giảm tối thiểu 200 phòng); thứ hai, về biên chế, đến năm 2021 phải giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015, đồng thời tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã trong năm 2018; thứ ba, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc xác định rõ vị trí việc làm, cơ cấu nhóm vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỉ lệ cao, đạt ít nhất 60% (đối với công chức) và ít nhất 65% (đối với viên chức); giảm đội ngũ cấp phó và biên chế thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; thứ tư, rà soát, hoàn thiện các quy chế hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị; rà soát, tham mưu chính sách cho những người có nguyện vọng nghỉ làm việc trước tuổi; quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại hằng tháng theo từng vị trí việc làm.
 
Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An là tuyệt đối không thực hiện theo phương pháp cơ học, mang tính chất “thanh lý” cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà thực hiện theo nguyên tắc: Người về hưu hoặc chuyển công tác thì thực hiện “2 ra, vào 1”, không tuyển thêm mới và người nào có nguyện vọng, xung phong nghỉ thì có chính sách khuyến khích tạo điều kiện để từng bước giải quyết dần biên chế. Bên cạnh đó, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết phải thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Những việc đã rõ, cần thực hiện sẽ tiến hành ngay, những việc mới, chưa được quy định nhưng phù hợp sẽ mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm. Đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Cùng với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, mục tiêu mà Nghệ An hướng đến là củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị.
 
 Trong năm 2018, triển khai thực hiện Đề án này, bước đầu Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực, tinh gọn đầu mối cơ quan, đơn vị, vị trí công tác, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Những kết quả này đã được Bộ Nội vụ và các ban, ngành Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Để đạt được những kết quả như hiện nay, các bài học kinh nghiệm rút ra đó là:
 
Thứ nhất, quá trình thực hiện phải trên tinh thần nghiên cứu, phân tích kỹ trên cơ sở lý luận khoa học gắn với thực tiễn để xây dựng phương án có căn cứ vững chắc, hiệu quả. Quá trình thực hiện luôn tuân thủ theo lộ trình để đảm bảo sự ổn định.
 
Thứ hai, bên cạnh việc ban hành các kế hoạch, đề án, cần chú ý tới công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết. Trong đó, chú trọng tới thành lập các đoàn giám sát về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
 
Thứ ba, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để đạt được sự đồng thuận cao.
 
Thứ tư, xác định việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tầm, vừa có tâm, lại phải gần dân, sát dân và gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân để đảm bảo hiệu quả trong công việc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân.
 
Năm 2019 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục tập trung triển khai Kế hoạch số 111/KH-TU, Đề án số 09-ĐA/TU, Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 
 
Trong thời gian tới, để tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng”, “vừa chuyên”, thực sự là công bộc của dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo niềm tin vững chắc, sự ủng hộ, hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo nhân dân. Trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên cơ sở nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, Nhà nước quản lý, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Năm 2018, Nghệ An đã thẩm định 69/74 đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 3 đề tài khoa học cấp tỉnh đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu; 21/21 huyện, thành, thị thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ cấp huyện; 430/480 xã, phường, thị trấn triển khai mô hình một văn phòng dùng chung cấp xã; ngành giáo dục giảm 1436 tổ  bộ môn. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 7.059 biên chế, đạt 10,69% (công chức giảm 254 biên chế, đạt 6,69%; viên chức giảm 6.805 biên chế, đạt 10,93%), trong đó có 2.461 biên chế giảm theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và 4.344 chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên. Đến nay, Nghệ An đã đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu được 1 phòng, ban và tương đương, tinh giản tối thiểu 10% biên chế. 

 

 

.

PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An