Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201812/de-xuat-moi-ve-quan-ly-bien-che-cong-chuc-830012/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201812/de-xuat-moi-ve-quan-ly-bien-che-cong-chuc-830012/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đề xuất mới về quản lý biên chế công chức - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 20/12/2018, 08:15 [GMT+7]

Đề xuất mới về quản lý biên chế công chức

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về quản lý biên chế công chức thay thế Nghị định 21/2010/NĐ-CP và Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 21.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bộ Nội vụ cho biết, sau hơn 9 năm thực hiện, Nghị định 21 và Nghị định 110 đã bộc lộ những bất cập, hạn chế như sau: Chưa quy định cụ thể trình tự quyết định biên chế công chức hàng năm, chưa quy định thời hạn Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức hàng năm; chưa quy định hình thức xử lý đối với người đứng đầu Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh khi thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức.
 
Không quy định thời hạn các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phải xây dựng văn bản hướng dẫn xác định biên chế công chức đối với ngành, lĩnh vực gửi Bộ Nội vụ ban hành nên dẫn đến từ khi Nghị định 21 có hiệu lực thi hành đến nay chưa có Bộ, ngành nào đề nghị Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn xác định biên chế công chức đối với ngành, lĩnh vực để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương xác định biên chế công chức được thống nhất.
 
Những nội dung mới của dự thảo
 
Để khắc phục những hạn chế trên, dự thảo bổ sung quy định về thời hạn Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức hàng năm: Chậm nhất 20 tháng 7 hàng năm Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước của năm tiếp theo liền kề.
 
Bên cạnh đó, quy định trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong ban hành Thông tư hướng dẫn xác định mức biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ để phù hợp với thực tế và rõ trách nhiệm của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
 
Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức tại Nghị định này thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật và đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; đồng thời phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thực hiện không đúng đối tượng, không đúng quy định về quản lý, sử dụng số biên chế công chức.
 
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.