Thứ Năm, 20/02/2020, 08:40 [GMT+7]

Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An. Nhìn chung, sau sắp xếp, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cơ bản được đảm bảo và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. 
Lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên và chính quyền địa phương chúc mừng đồng chí Công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Hưng Tây
Lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên và chính quyền địa phương chúc mừng đồng chí Công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Hưng Tây

Tính đến 9/2/2020, toàn tỉnh đã giảm 77 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, giảm 29 đơn vị thuộc sở, ban, ngành, gồm: Giảm 10 đơn vị do sáp nhập bệnh viện đa khoa hạng 3 và trung tâm y tế tuyến huyện; giảm 13 đơn vị do sáp nhập các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp; giảm 5 đơn vị do thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm (Y tế dự phòng; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Phòng chống HIV/AIDS; Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Trung tâm tư vấn và dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình); giải thể Trường Trung cấp nghề Công nghệ và truyền thông Nghệ An. 

Ngoài ra, toàn tỉnh giảm được 48 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, gồm giảm 22 đơn vị do sáp nhập Trung tâm văn hóa - thể thao và Đài Truyền hình thành Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông; giảm 26 đơn vị do sáp nhập các đơn vị trường học. Trên địa bàn tỉnh có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh (không bao gồm các ban quản lý dự án), trong đó ngành Y tế có 17 đơn vị.
 
Cùng với việc giảm các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác tinh gọn các đầu mối bên trong của từng cơ quan, tổ chức cũng được tỉnh quan tâm thực hiện. Theo đó, toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 35 phòng (ban) trực thuộc, gồm: Văn phòng HĐND tỉnh giảm 5 phòng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm 3 chi cục và 2 phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 2 phòng; các Sở: Y tế, Công Thương, Nội vụ giảm mỗi đơn vị 1 phòng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh cũng thực hiện tốt việc giảm các phòng, ban trực thuộc.
 
Liên quan đến chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, đến nay, 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện. Đối với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với Trung tâm một cửa cấp xã; thực hiện việc tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai bố trí cán bộ Công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng, phó Công an xã…
 
Liên quan đến tinh giản biên chế, tỉnh đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Cụ thể, toàn tỉnh giảm được 343 biên chế công chức (khối Đảng, đoàn thể giảm 89 người; khối Nhà nước giảm 254 người), giảm 2.762 viên chức; có 4.424 biên chế viên chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên. Cùng với thực hiện nhiệm vụ tinh giản biên chế, tỉnh cũng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với thực hiện rà soát lại biên chế công chức của các cơ quan hành chính Nhà nước một cách chặt chẽ, đánh giá biên chế dự kiến giao so với nhu cầu của các cơ quan để đảm bảo giao biên chế hợp lý. Theo đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị đều phải đạt tỉ lệ tinh giản biên chế tối thiểu 10%. Đối với những đơn vị giai đoạn 2015 - 2019 đã đạt được tỉ lệ tinh giản biên chế, sẽ không tiếp tục giảm vào năm 2020. Các đơn vị chưa đạt hoặc đạt tỉ lệ thấp nhưng không có công chức nghỉ hưu và không có biên chế chưa sử dụng thì phải thực hiện giảm vào những năm tiếp theo.

 

.

Thùy Dương

.