Thứ Tư, 25/03/2020, 09:19 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng, rà soát, sàng lọc đảng viên

(Congannghean.vn)-Thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, cùng với việc chú trọng phát triển đảng viên mới để bổ sung nguồn lực cho Đảng, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thường xuyên quan tâm rà soát, kịp thời sàng lọc, phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác góp phần  nâng cao ý chí phấn đấu, làm tốt nhiệm vụ đảng viên
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác góp phần nâng cao ý chí phấn đấu, làm tốt nhiệm vụ đảng viên
Trên cơ sở Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, ngày 8/4/2019, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 187 triển khai tới các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm túc thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện ngay từ các chi bộ. Theo đó, việc xem xét, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được tiến hành đảm bảo tính thận trọng, kiên quyết, thực hiện đúng điều lệ và các quy định hiện hành của Trung ương.
 
Theo thống kê, đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ Nghệ An có 192.320 đảng viên. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 28, tính riêng trong năm 2019, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã quyết định khai trừ, xóa tên khỏi tổ chức Đảng 883 người, trong đó có 228 người là đảng viên dự bị (khai trừ 75 người). Cùng với đó, chấp thuận cho 91 người có đơn xin ra khỏi Đảng. Liên quan đến công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, theo Điều 8 Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số chi bộ, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên vẫn chưa kịp thời, quyết liệt và còn có biểu hiện lúng túng, cả nể, trong đó chủ yếu liên quan đến nội dung đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng. Cụ thể, có những đảng viên không đóng đảng phí nhiều năm nhưng vẫn chưa được các chi bộ và đảng bộ cơ sở rà soát. Ngoài vi phạm Điều 8 Điều lệ Đảng, đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức Đảng có thẩm quyền và nhiều đảng viên dự bị không đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức cũng thuộc trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên, cho ra khỏi Đảng.
 
Trên thực tế, tuy vẫn còn tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại và rà soát, sàng lọc đảng viên song không thể phủ nhận rằng, những kết quả bước đầu trong công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã có tác động tích cực trong việc quản lý đảng viên, giáo dục, nhắc nhở những cá nhân vi phạm có giải pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Còn với những trường hợp vi phạm các quy định của Đảng đã được giáo dục, thử thách, rèn luyện nhưng không có chuyển biến đã được đưa ra khỏi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt; muốn vậy phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực… ”. 
.

Thùy Dương

.