Thứ Sáu, 19/06/2020, 09:46 [GMT+7]

"Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội"

(Congannghean.vn)-Đó là chủ đề chính của “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020. Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020 diễn ra mới đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua vào năm 2007. Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” nhằm mục đích tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ của xã hội. 
Đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị ký cam kết thực hiện tốt phòng, chống bạo lực gia đình
Đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị ký cam kết thực hiện tốt phòng, chống bạo lực gia đình
Có thể thấy rằng, bạo lực gia đình luôn là “điểm nóng” trong nghị sự của mỗi quốc gia, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân; là nguyên nhân làm suy giảm sự bền vững hạnh phúc gia đình... Ngoài những hậu quả về xã hội, đạo đức và sự bền vững của gia đình, bạo lực gia đình còn tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Ở Nghệ An nói riêng và các tỉnh trong cả nước nói chung, bạo lực gia đình vẫn là vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội. Theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã từ năm 2018 đến năm 2019, toàn tỉnh có 8.390 vụ bạo lực gia đình. Đây chưa hẳn là số liệu đầy đủ, song cũng cho thấy mức độ vi phạm và công tác phòng, chống bạo lực gia đình cần phải đặc biệt quan tâm và có những giải pháp hiệu quả. 
 
Thực tế, phòng, chống bạo lực gia đình phải thực hiện từ trong mỗi gia đình, tại địa bàn dân cư, phải kết hợp nhiều lực lượng để tuyên truyền, tư vấn, vận động, thuyết phục và xử lý nghiêm minh, không để xảy ra hành vi bạo lực trong mỗi gia đình. Nhiệm vụ này không chỉ thực hiện trong ngày một ngày hai mà phải có thời gian lâu dài, xuyên suốt.
 
Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương, tổ chức, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện một số nội dung. Theo đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý hiệu quả các “điểm nóng” và bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, giao trách nhiệm cho Sở VH&TT -  cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các đề án, chương trình, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa, thực hiện hương ước, quy ước... Người đứng đầu UBND cấp huyện, xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, góp phần xây dựng văn hóa, con người Nghệ An phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.
.

Phan Tuyết