Thứ Ba, 28/04/2020, 08:28 [GMT+7]

Đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của các sở, ngành, cán bộ, đảng viên về phòng, chống bạo lực gia đình đã có sự thay đổi. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế. Bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi; số vụ ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình ngày càng tăng, trong khi các vụ việc liên quan mâu thuẫn gia đình vẫn xảy ra, để lại hậu quả xấu đối với gia đình và xã hội...

Lạm dụng bia, rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình
Lạm dụng bia, rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình
Nguyên nhân chính là do ở một số nơi, các cơ quan, chính quyền, đoàn thể chưa xác định rõ  trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Việc tuyên truyền văn hóa ứng xử, phòng, chống bạo lực gia đình chưa thường xuyên, phong phú, đa dạng và sâu rộng. Cán bộ làm công tác gia đình còn thiếu và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa có cộng tác viên về gia đình ở cơ sở. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 08, trong đó chỉ rõ, người đứng đầu chính quyền, địa phương cấp huyện, cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra bạo lực gia đình trên địa bàn.
 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền đạo đức giáo dục lối sống, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, hướng dẫn việc thu thập báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; từ đó, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống và tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp với từng cấp học, bậc học. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em thông qua Tổng đài 111; thực hiện việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các sơ sở bảo trợ xã hội... Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại các sơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí cũng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tăng thời lượng, tần suất phát sóng, đăng tải về chính sách, pháp luật và các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, lên án và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phát huy vai trò báo chí trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
 
UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình; chủ động phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý kịp thời  các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực gia đình; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân chọn các vụ trọng điểm để đưa ra xét xử công khai, lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. 
.
TUỆ TRANG
.