Thứ Hai, 15/06/2020, 10:01 [GMT+7]

Nghệ An phát động 'Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình'

(Congannghean.vn)-Sáng 15/6, tại TP Vinh,  UBND tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020 và  hướng tới kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.  Dự lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động

Lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020 với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.  Lễ phát động nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ của xã hội.
 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phòng chống bạo lực gia đình phải thực hiện từ trong gia đình, tại địa bàn dân cư, phải kết hợp nhiều lực lượng để tuyên truyền, tư vấn, vận động, thuyết phục và xử lý nghiêm minh... Đây chính là nhiệm vụ xuyên suốt, là trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình của UBND các cấp từ tỉnh đến huyện và cơ sở trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể các cấp tập trung thực hiện một số nội dung. Theo đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý hiệu quả các điểm nóng và bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, giao trách nhiệm cho người đứng đầu UBND cấp huyện, xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình , tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình góp phần xây dựng văn hóa, con người Nghệ An phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Ban chỉ đạo và đại diện các huyện, thị xã ký cam kết
Ban chỉ đạo và đại diện các huyện, thị xã ký cam kết

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo tỉnh và đại diện các huyện, thị xã về tham dự đã ký cam kết và diễu hành kêu gọi mọi người hướng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.
                                                     

Đoàn diễu hành kêu gọi người dân hướng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.
Đoàn diễu hành kêu gọi người dân hướng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.

                               

.

Phan Tuyết