Thứ Hai, 28/10/2019, 08:58 [GMT+7]

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT của học sinh lớp 12

Học sinh Nguyễn Hoàng (Thừa Thiên-Huế) có đóng BHYT ở trường, BHYT có thời hạn đến ngày 31/5/2019, vậy học sinh muốn gia hạn tiếp tục BHYT thì làm thế nào?

Để tiếp tục tham gia BHYT, học sinh nộp tiền đóng BHYT thuộc phần trách nhiệm đóng của mình cho nhà trường
Để tiếp tục tham gia BHYT, học sinh nộp tiền đóng BHYT thuộc phần trách nhiệm đóng của mình cho nhà trường
 
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:
 
Học sinh Nguyễn Hoàng đã tham gia BHYT học sinh tại nhà trường, thời hạn sử dụng của thẻ BHYT hết ngày 31/5/2019, để tiếp tục tham gia, học sinh nộp tiền đóng BHYT thuộc phần trách nhiệm đóng của mình cho nhà trường. Nhà trường có trách nhiệm lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho học sinh Hoàng theo quy định.
 
Trường hợp là học sinh lớp 12 thì học sinh Hoàng tham gia BHYT học sinh tối đa đến 30/9/2019, sau đó tiếp tục tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.