Thứ Năm, 03/01/2013, 15:38 [GMT+7]
30449

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

1.

 

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).

- Sổ Hộ khẩu (HK08).

Số lượng hồ sơ:  01bộ

2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thứ 2 đến thứ 6 (ngày lễ, tết nghỉ)

3.

Thời hạn giải quyết

02 ngày

4.

Địa chỉ cơ quan thực hiện TTHC

Công an xã, thị trấn, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

5.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Phiếu báo thông tin thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)

6.

Phí, lệ phí

Không thu

7.

Yêu cầu, điều kiện

 

8.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật cư trú ngày 29/11/2006.

- Thông tư 80/2011/TT-BCA của Bộ Công an ngày 15/12/2011 quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Quyết định 36/2008/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 


CANA
.