Thứ Năm, 03/01/2013, 15:35 [GMT+7]
30446

Thủ tục đăng ký thường trú

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

1.

 

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu báo thông tin thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu (HK02).

- Bản khai nhân khẩu (HK01).

- Giấy chuyển Hộ khẩu.

- Giấy tờ chứng minh chổ ở hợp pháp (theo Nghị định 107).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thứ 2 đến thứ 6 (ngày lễ, tết nghỉ)

3.

Thời hạn giải quyết

15 ngày đối với Công an cấp huyện, xã, thị trấn

4.

Địa chỉ cơ quan thực hiện TTHC

 

Công an xã, thị trấn, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

5.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phiếu báo thông tin thay đổi hộ khẩu.

- Bản khai nhân khẩu (HK01).

6.

Phí, lệ phí

- Các phường nội thành của Thành phố Vinh: đăng ký thường trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu: 10.000 đồng/ lần đăng ký.

- Đối với các khu vực khác mức thu tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại các phường nội thành của Thành phố Vinh.

- Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc.

7.

Yêu cầu, điều kiện

Có chỗ ở hợp pháp theo nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Cư trú.

8.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật cư trú năm 2007.

- Thông tư 52/2010/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 30/11/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

- Thông tư 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú.

 


CANA
.