Thứ Năm, 03/01/2013, 15:26 [GMT+7]
30448

Thủ tục xóa đăng ký thường trú

 

THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

1.

 

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu báo thông tin thay đổi hộ khẩu (HK02).

- Sổ Hộ khẩu (HK08).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ thứ 2 đến thứ 6 (ngày lễ, tết nghỉ)

3.

Thời hạn giải quyết

Trong 03 ngày làm việc nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.

Địa chỉ cơ quan thực hiện TTHC

Công an xã, thị trấn, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

5.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Phiếu báo thông tin thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

6.

Phí, lệ phí

Không thu

7.

Yêu cầu, điều kiện

Các điều kiện theo điều 22 - Luật cư trú

8.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật cư trú ngày 29/11/2006.

- Thông tư 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Quyết định 36/2008/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 


CANA
.