Thứ Năm, 03/01/2013, 15:36 [GMT+7]
30445

Thủ tục đăng ký tạm trú

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

1.

 

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Phiếu báo thông tin thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02).

- Bản khai nhân khẩu (HK01).

- Giấy tờ chứng minh chổ ở hợp pháp (Theo Nghị định 107).

- Xuất trình giấy CMND.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thứ 2 đến thứ 6 (ngày lễ, tết nghỉ)

3.

Thời hạn giải quyết

03 ngày

4.

Địa chỉ cơ quan thực hiện TTHC

Công an cấp xã.

5.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phiếu báo thông tin thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

- Bản khai Nhân khẩu (HK01).

6.

Phí, lệ phí

- Đối với các phường nội thành của Thành phố Vinh: Đăng ký tạm trú cho cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ tạm trú: không quá 10.000 đồng/lần đăng ký.

- Đối với các khu vực khác, mức thu áp dụng tối đa bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tại các phường nội thành của thành phố Vinh.

- Không thu lệ phí đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc.

7.

Yêu cầu, điều kiện

 Có chõ ở hợp pháp (theo NĐ 107)

8.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật cư trú ngày 29/11/ 2007.

- Thông tư 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú.

 


CANA
.