Thứ Năm, 03/01/2013, 15:30 [GMT+7]
30451

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

 

THỦ TỤC TÁCH SỔ HỘ KHẨU

1.

 

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai nhân khẩu (HK01).

- Phiếu báo thay đổi HK-NK, ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ (Khoản b, điều 27 - Luật cư trú).

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Ngày lễ, tết nghỉ)

3.

Thời hạn giải quyết

7 ngày

4.

Địa chỉ cơ quan thực hiện TTHC

Công an xã, thị trấn, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

5.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phiếu báo thông tin thay đổi hộ khẩu nhân khẩu.

- Bản khai nhân khẩu (HK01).

6.

Phí, lệ phí

Không thu

7.

Yêu cầu, điều kiện

Người có năng lực hành vi dân sự có nhu cầu tách hộ

8.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật cư trú ngày 29/11/2006.

- Thông tư 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 quy định về quy trình đăng ký cư trú.

- Quyết định 36/2008/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc miễn một số lệ phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 


CANA
.