Thứ Hai, 22/06/2020, 10:46 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An

Tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 22/6, phòng Cảnh sát hình sự tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020. 

Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự phát biểu khai mạc tại hội nghị
Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự phát biểu khai mạc tại hội nghị
 
Giai đoạn 2011 – 2020, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch triển khai trong đó toàn đơn vị, trong đó đặt ra mục tiêu chung, cụ thể và nhiệm vụ giải pháp cho từng giai đoạn. Trong quá trình triển khai phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy với hiệu quả thực hiện, lấy tiêu chí CCHC để đánh giá chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Thường xuyên, kiên trì thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS gắn với đổi mới cơ chế chỉ đạo, điều hành nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.
 
Theo đó, đơn vị đã chủ động tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, lãnh đạo các cấp góp ý xây dựng pháp luật; Bổ sung, sửa đổi các thông tư, nghị định, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thủ tục hành chính tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong CAND”. Chủ động giảm tài đầu báo cáo cho lực lượng cơ sở; rà soát chất lượng cán bộ, trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho CBCS tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực tế trong tình hình mới. 
Thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng tặng Giấy khen cho cá nhân xuất sắc
Thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng tặng Giấy khen cho cá nhân xuất sắc
Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011 – 2020. 

 

.

Huyền Thương

.