Thứ Hai, 08/06/2020, 16:11 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An

Thẳng thắn đối thoại, tăng cường hiệu quả cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Nghệ An quan tâm chú trọng, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xem đây là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng.
 
Thực hiện chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Phòng CSCĐ đã gặt hái được những kết quả nổi bật, thể hiện trên nhiều mặt. Theo đó, trong cải cách thể chế: tham gia rà soát, góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực có liên quan đến đơn vị. Qua đó, nhiều cơ chế, chính sách, thủ tục đã được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý Nhà nước từng bước được nâng cao.
 
Trong cải cách thủ tục hành chính, đơn vị đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác CCHC, cụ thể như: Đề xuất, thực hiện “Ngày chủ nhật tiếp dân”, làm thêm ngoài giờ hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến đơn vị làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn và chính xác theo quy định. Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân có trình độ đáp ứng yêu cầu công tác, giữ vững tư thế, lễ tiết tác phong, tuân thủ điều lệnh CAND, tôn trọng, lễ phép, tận tình hướng dẫn người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị; 100% các đội, đại đội tổ chức đăng ký và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các mô hình như: “Thái độ ứng xử, giao tiếp với nhân dân” của lực lượng CSBV mục tiêu; “Thái độ ứng xử, giao tiếp với người vi phạm” của lực lượng CSCĐ; “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”...Tham mưu lắp camera tại cổng các mục tiêu, phòng xử lý tiếp dân để giám sát khách ra vào làm việc cũng như giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS. Qua đó, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh cũng như chấn chỉnh, nhắc nhở CBCS khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, giao tiếp với nhân dân. 
CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động thẳng thắn góp ý với Trưởng phòng  để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC
CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động thẳng thắn góp ý với Trưởng phòng để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC
 
Xác định quản lý cán bộ là công tác then chốt, quan trọng, thường xuyên của đơn vị. Chú trọng giáo dục, động viên, quản lý tốt CBCS trẻ, đặc biệt là chiến sĩ nghĩa vụ. Làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm, kiên quyết xử lý nghiêm CBCS sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt vi phạm quy trình công tác, đạo đức lối sống, điều lệnh CAND. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trong đó thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCS. Tổ chức tốt việc tiếp công dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh liên quan đến CBCS. Bên cạnh cải cách tài chính công như bảo quản tốt, sử dụng mục đích các loại tài sản, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện hiện có, đơn vị cũng đã hiện đại hóa nền hành chính như ứng dụng các phần mềm tin học văn phòng vào công tác soạn thảo văn bản, trình chiếu các nội dung trong các buổi sinh hoạt, các bài giảng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ của đơn vị.
 
Có được những kết quả nói trên, một trong những giải pháp hiệu quả là thời gian qua, Phòng CSCĐ luôn đẩy mạnh các cuộc đối thoại giữa đồng chí Trưởng phòng với CBCS về công tác CCHC nhằm  mục đích nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng cũng như kiến nghị, phản ánh của CBCS nhằm phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm trong công tác CCHC, qua đó cải thiện chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân. Mới đây, tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và đối thoại giữa đồng chí Trưởng phòng với CBCS về công tác CCHC trong đơn vị, đã có rất nhiều ý kiến của CBCS từ các Đội, Đại đội nghiệp vụ đề cập đến các vấn đề cần được giải quyết như công tác giáo dục chính trị tư tưởng; biện pháp nâng cao thái độ ứng xử khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ trong lòng nhân dân; công tác  đào tạo CBCS chưa qua đào tạo; triển khai quản lý các phần mềm...
 
Thông qua Hội nghị đối thoại, Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng phòng đã nắm bắt và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của CBCS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong đó, đề xuất các cấp quan tâm, trang bị các phương tiện, cơ sở vật chất và nguồn kinh phí để triển khai các mặt công tác của đơn vị nói chung và công tác CCHC nói riêng. Đồng thời, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCS làm công tác CCHC.
.

Phan Tuyết