Thứ Hai, 01/06/2020, 08:42 [GMT+7]

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, bổ sung các quy định nhằm luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử đang thực hiện thí điểm từ ngày 01/02/2017 theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội và chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang thực hiện từ năm 2013 theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Căn cứ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử và Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa

  Nghị quyết số 79/NQ-CP được ban hành với những nội dung cơ bản xây dựng trên cơ sở áp dụng chính thức các quy định liên quan chính sách thị thực điện tử đang thí điểm. Theo đó, danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử gồm 80 nước hiện đang được thực hiện thí điểm; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử gồm 37 cửa khẩu quốc tế (trong đó có 33 cửa khẩu hiện đang thí điểm).

  Nội dung của Nghị quyết số 80/NQ-CP được xây dựng trên cơ sở luật hóa chính sách miễn thị thực 30 ngày cho người nước ngoài nhập cảnh khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Để phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Nghị quyết số 79/NQ-CP và số 80/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

  Tuy nhiên, hiện  nay, việc thực hiện các chính sách nhập, xuất cảnh đối với người nước ngoài thực hiện theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 về việc áp dụng các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

   

  .

  Nguồn: Bộ Công an