Thứ Hai, 22/06/2020, 10:34 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành, Nghệ An

Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

(Congannghean.vn)-Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An về công tác cải cách hành chính, Công an huyện Yên Thành đã ban hành nghị quyết, chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ công tác quan trọng, là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Cụ thể, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chất lượng quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và tiết kiệm chi phí thực hiện. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của ngành Công an được thực hiện nghiêm túc. Đã tiếp nhận và xử lý nhiều lượt phản ánh, kiến nghị của các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ.
 
Đặc biệt, từ khi Bộ Công an tiến hành nghiên cứu, triển khai phương pháp tự đánh giá, chấm điểm, xác định “Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, việc xác định chỉ số cải cách hành chính được tiến hành hàng năm và là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua của cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng được coi là công cụ hữu hiệu giúp đánh giá một cách khoa học, khách quan, toàn diện và mang tính định lượng cao về kết quả thực hiện cải cách hành chính. Đặc biệt, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính trong các mặt công tác. Trong quá trình công tác CBCS đã có nhiều sáng kiến, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, phục vụ các mặt công tác Công an nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng.
 
Năm 2019, Công an huyện Yên Thành là 1 trong 3 huyện đứng đầu của Công an tỉnh trong công tác cải cách hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
.

Đức Thắng

.